Studie počítá s umístěním nového autobusového dopravního terminálu, budovou nového městského úřadu pro 130 zaměstnanců, bytovými domy, parkovacími místy i alejí Emilie a Jana Křižanových.

Město Valašské Meziříčí vlastní v areálu bývalé Křižanovy pozemky o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních a dalších 11,5 tisíce metrů čtverečních v sousedním prostoru přednádraží a bývalé vlečky.

Jak s daným územím nejlépe naložit, měla napovědět architektonická soutěž, kterou radnice ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlásila na podzim. Soutěž byla otevřená autorizovaným architektům.

„Měli za úkol vhodně zde umístit autobusový dopravní terminál či nový městský úřad. Chybět nesměla alej Emilie a Jana Křižanových, parkovací kapacita pro minimálně dvě stě aut a zohlednit bylo potřeba i co největší podíl zeleně a prostor pro výstavbu bytových domů,“ připomněl hlavní podmínky soutěže starosta Meziříčí Robert Stržínek.

NÁVRHŮ PŘIŠLO DEVĚT, DVA NESPLNILY PODMÍNKY

Radnice obdržela devět soutěžních návrhů, pětičlenná porota ale nakonec posuzovala jen sedm z nich. Dva totiž nesplnily soutěžní podmínky.

V porotě zasedli zástupci České komory architektů a města Valašské Meziříčí. Vybrali trojici nejlepších návrhů, jejichž autoři si mezi sebe rozdělili ceny v celkové výši 310 tisíc korun. „Další tři návrhy byly oceněny mimořádnou odměnou v celkové výši devadesát tisíc korun,“ doplnila Lucie Rapantová, sekretář soutěže a vedoucí právního oddělení meziříčské radnice.

Vítězný návrh Miroslava Molla, Jiřího Příhody a Soni Stromšíkové podle porotců vyniká jasnou koncepcí přednádražního prostoru s náměstím vymezeným objekty úřadu a parkovacího domu a dvouřadou alejí směřující k centru města.

„Zelená osa spojující přednádraží se zámeckým parkem je doplněna pěšími komunikacemi a outdoorovými aktivitami. V jejím závěru je vhodně nad rámec základních požadavků soutěžních podmínek navrženo parkoviště pro návštěvníky kulturních akcí v zámeckém parku,“ pochválili mimo jiné porotci.

Doporučili však také několik úprav pro případnou navazující územní studii. Navrhli například do přednádraží umístit parkování K+R (Kiss and Ride), vyřešit je třeba také propojení jižní ulice s parkovišti na ulici Na Křižanově pile tak, aby bylo eliminováno hlavní dopravní napojení na ulici Janáčkovu a vhodné je zvážit také opodstatněnost navržených vodních prvků z pohledu provozu a údržby.

Konečné pořadí jednotlivých návrhů potvrdili na svém zasedání meziříčští radní, seznámili se s ním také zastupitelé. S vítězem bude nyní město jednat o smlouvě na vypracování územní studie, která bude podkladem pro budoucí výstavbu jednotlivých objektů na Křižanově pile.

VŠECHNY NÁVRHY SI LIDÉ PROHLÉDNOU NA VÝSTAVĚ

Všechny soutěžní návrhy představí město také veřejnosti. K vidění budou od 3. února od 18 hodin až do konce téhož měsíce v přízemí Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí.

INFOBLOK – HISTORIE KŘIŽANOVY PILY

Parní pilu a skladiště dřeva postavil v roce 1914 v Krásně nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí) obchodník se dřevem Jan Křižan. Areál se rychle rozrůstal o další budovy. V roce 1922 byla na Křižanově pile zřízena elektrická centrála a o devět let později zde už Jan Křižan vlastní nejen parní pilu, ale také továrny na bedny a dřevitou vlnu. V roce 1946 však stát vše znárodnil a živnostenská oprávnění převedl na n. p. Moravskoslezské pily Šumperk.

Po revoluci se dědicové přihlásili o svá práva a areál soudně získali zpět do svého vlastnictví. Od dědiců pak pozemky odkoupilo město Valašské Meziříčí.