Poranění byla ale naštěstí jen fingovaná, studentky vsetínské Vyšší odborné školy zdravotnické si tady na modelových situacích přijely otestovat své znalosti první pomoci.

Figuranty jim byli růždečtí osmáci. „Studentky ošetřovaly zranění po pádu ze schodů, pádu z výšky, řezné poranění při sečení trávy či hypoglykemické koma," vyjmenovala odborná učitelka Alena Konvičná.

Úkolem mladých zdravotnic bylo správně zhodnotit stav pacientů, poskytnou jim patřičnou první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. „Při volání sanitky je nejdůležitější umět popsat, co se stalo a zejména dobře určit místo, kde se zraněný nachází. V reálných situacích, kdy jsou lidé pod tlakem, to bývá problém," upozornil jeden z hodnotitelů práce zdravotnic Aleš Pilař.

Dohlížel na zásah studentek u modelové situace pádu ze skály. „V tomto případě je důležité zjistit životní funkce zraněného, ošetřit zjevná zranění a zjistit případná další. A zavolat sanitku," uvedl Aleš Pilař s tím, že vsetínské studentky své role zvládly velmi dobře.

Pro dvacetiletou studentku vsetínské Vyšší odborné školy zdravotnické Adélu Stanovou z Uherského Brodu bylo právě ošetření zraněných na „horolezeckém" stanovišti nejzajímavější. „Zranění byli dva. Jeden měl poranění páteře a podezření na krvácení do dutiny břišní," vylíčila Adéla Stanová.

Druhým dechem dodala, že nepředvídatelné byly všechny úkoly. „Je to něco úplně jiného než ve škole, kde víte, co vás čeká," poznamenala studentka, která si studium zdravotnického oboru vybrala mimo jiné proto, že ráda komunikuje s lidmi.

Do ošetřování se kromě mladých sestřiček zapojili také sami žáci Základní školy v Růžďce. Za asistence studentek si mohli vyzkoušet například ošetření zlomenin nebo resuscitaci na figuríně dospělého i dítěte.

Vyšší odborná škola zdravotnická ve Vsetíně pořádala takovou akci, jako byla ta úterní, poprvé. Podle Aleny Konvičné bylo hlavním cílem zprostředkovat studentkám reálný prožitek z ošetřování poraněného a také zapojit do dění děti z některé mimoměstské školy, které nemají možnost účastnit se například akcí pořádaných pravidelně vsetínskou Střední zdravotnickou školou přímo ve Vsetíně.

Původně se měla akce konat v okolí přehrady v Bystřičce. Do Základní školy v Růžďce byla přesunuta kvůli nepříznivému počasí.