Náprava vad řeči probíhá ve škole od první do třetí třídy. „Je to vpodstatě jakýsi první stupeň, po kterém mohou děti odcházet po nápravě řeči do základní školy. Přechod je snadný, protože unás probírají stejné učivo jako běžné školy,“ uvedl ředitel Petr Šulák. „Mohou tak vučení pokračovat bez problémů, ale už bez vady na řeči,“ doplnil.

Logopedickou třídu předchází náprava řeči upředškoláků. „Rozhodli jsme se naučit vnašem městě děti pěkně mluvit. Proto knám mohou docházet děti zmateřských škol ve Valašském Meziříčí sběžnými vadami výslovnosti a po jejich odstranění se mohou vrátit do své původní mateřinky. My si pak vezmeme další dítě, které máme napsané vpořadníku,“ vysvětlil ředitel.

Vtakovémto koloběhu probíhá ve Škole pro sluchově postižené celý školní rok. „Pokud se knám zapíše dítě svadou řeči na základní školu, může pokračovat až do třetí třídy. Jestliže se podaří, že vada zmizí dříve, může od nás pochopitelně tento školák odejít dříve do své spádové školy,“ konstatoval Petr Šulák.