„Na jaře budeme pokračovat v druhé etapě stavby veřejného vodovodu,“ uvedl starosta obce Pavel Novosád. Celková částka, kterou obec do stavební akce vloží, se vyšplhá na devatenáct milionů korun. Ze sedmdesáti procent částku pokryje dotace ministerstva zemědělství.

Další nákladnou akcí bude výstavba kanalizace splaškových vod. Obec ji plánuje spolu s dalšími šestnácti obcemi Hornolidečska a Vsetínska v rámci II. projektu Čistá řeka Bečva.„Stavět se začne příští rok, zatím připravujeme technickou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. A například také podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby, které proběhne ještě letos,“ uvedl starosta.

Tím ale plány na zlepšení podmínek života obyvatel zdaleka nekončí. Další finanční prostředky chce zastupitelstvo získat na sluneční konektory k ohřevu vody místního koupaliště. „Našim cílem je, abychom pro návštěvníky zajistili co nejvyšší komfort,“ vysvětlil starosta.Částka by se měla pohybovat kolem dvou milionu korun. V současné době se vedení obce snaží získat dotace z fondů ministerstva životního prostředí, aby rozpočet obce zatížili co nejméně.

V nejbližších letech se zastupitelstvo vrhne také do rekonstrukce dětského hřiště. A do opravy budovy mateřské školky. „Chceme kvůli úniku energií školku zateplit a vyměnit okna, která jsou stará zhruba padesát let,“ podotkla místostarostka Jarmila Hřibová.Děti se zase podle jejích slov mohou těšit na rozšíření hriště a výměnu dětských hracích prvků. V plánu je také nové oplocení.„Další peníze věnuje obec na rekonstrukci bývalé školy, ve které se nevyučuje už řadu let. Přeměnit by se měla na byty,“ doplnila místostarostka.