Představitelé vesnice se zatím postarali o to, aby chátrání původně šlechtického stavení z druhé poloviny 18. století bylo co nejpomalejší. „Provedli jsme nezbytné opravy střechy, vyměnili vadné okapy a také alespoň některá okna. Na tyto práce jsme dostali dotaci," uvedl starosta František Svoboda.

V představách vedení obce je vrátit zámku i jeho okolí důstojný vzhled. „Proto zvažujeme zbourání zuboženého objektu bývalé dětské psychiatrické léčebny, který zámek zakrývá. Myslíme si, že taková stavba, která byla postavena v první polovině minulého století jako rekreační středisko brněnské Zbrojovky, sem ani nepatří," poznamenal Svoboda.

Nejčastěji Branečtí koketují s myšlenkou objekt zámku prodat. V příštím roce totiž uplyne deset let od jeho darování státem a skončí doba, po kterou nebylo možné stavbu prodat, aniž by za to byla dědina sankciována.

Součástí zámeckého areálu je také rozsáhlý park kde právě probíhají úpravy

„Jako nejpřijatelnější se nám jeví odprodat stavení do soukromých rukou. Museli bychom ale dostat záruky, že tady bude zajištěna smysluplná a nekonfliktní činnost. Třeba sídlo firmy, soukromý dům s pečovatelskou službou pro důchodce a podobně," vyjádřil se František Svoboda.

Součástí zámeckého areálu je také rozsáhlý park. Roste v něm řada vzácných dřevin. „Práce na úpravách parku již probíhají. Potrvají do konce dubna příštího roku. Provádíme ořezy, zpevňování korun stromů. S ohledem na zdravotní stav vykácíme asi dvacet stromů. Nahradíme je novými," prozradil starosta Branek.

Areál parku se přemění v oddychovou zónu. „Veřejnosti bychom jej rádi předali do užívání už na jaře," dodal František Svoboda.

Do budoucna pak hodlá radnice obohatit plochu o nové lavičky, odpadkové koše a vzniknout tu má také dětský koutek. „Pokud nebudou nic namítat památkáři, pak tu zamýšlíme postavit také discgolfové hřiště," poznamenal první muž Branek.

Histori zámku BrankyZámek Branky má hned dva možné původy. První verze říká, že v obci stávala, která zanikla či byla zcela přebudována na hospodářské stavení. Vlastní zámek nechal postavit František Erasma Lockner z Lockenau po roce 1701. Tento zámek byl později přestavěn za majitele H. Hubnera.

Podle jiné teorie byla již tvrz přestavena na menší barokní zámek rodem Locknerů. H. Huber se stal majitelem tohoto starého zámku a koncem 80. let 19. století dal vystavět nedaleko starého sídla nové sídlo v pseudobarokním slohu s okrouhlou věží a několika štíty.

Tato stavba je nazývána jako nový zámek. Starý zámek byl přeměněn v kanceláře.