„Do svých záznamů zanášíme jméno majitele pozemku, počty stromů a také jednotlivé druhy ovoce. Poté kontaktujeme pěstitele, který dává místopřísežné prohlášení, jakým způsobem hodlá ovoce zpracovávat. Pokud chce pálit, musí doložit ve které pálenici to bude," vysvětlil mluvčí Celní správy za Zlínský kraj Libor Štěpánek.

Pěstitelé ovoce se ale proti takovému přístupu státního orgánu bouří. „Copak můžu vědět jak to letos s ovocem dopadne? Něco uhnije, kvas se nepovede a jak to pak budu vysvětlovat?" rozčiluje se například majitel sadu Martin Volčík z Huslenek.

Obavy z šikany celníků mají všichni. „To mi jako pak polezou i do kompotů nebo co?" mračí se zase Marie Cedidlová ze Seninky.

Naopak s úlevou se na novinku dívají paleničáři. Už nyní totiž zaznamenali zvýšený zájem o své služby. „ Bál jsem se toho, ale pro nás je to rozhodně po všech těch klaccích, které nám pod nohy stát házel, krok k usmíření," míní paleničář z Hovězí Michal Kovář.

„Konečně bude valašská slivovice opravdu z Valašska," domnívají se členové cechu valašských paleničářů.

Razantní krok celní správy ale není zaměřen jenom vůči černým pálenicím. O kšefty přijdou také různí podnikavci. Zájemci o pálení totiž budou moci vozit jenom tolik kvasu, kolik vypěstují. Podle zákona se totiž může v regionu vypálit jenom tolik ovoce, kolik se zde urodilo.

„Chceme tím také zastavit nelegální dovoz ovoce určené k pálení ze zahraničí, především z Maďarska nebo Polska," doplnil mluvčí celníků Libor Štěpánek.

Pozn. red.: Text se nezakládá na pravdě