Vzpomínka na zmařené životy třiadvaceti Prlovjanů, které krátce před konce druhé světové války popravili nacisté, je v obci i po sedmdesáti letech stále živá.

„Vzpomínku na pohnutou historii ctíme dodnes a dbáme na zachování památky těch, kteří hájili čest svoji i čest celého národa," říká starosta Prlova Jaromír Kratina.

Ten mimo jiné zdůraznil, že válečné konflikty jsou i po sedmdesáti letech stále aktuálním tématem. „Právě nyní, kdy probíhají válečné konflikty na Ukrajině i v jiných částech světa, je důležité si připomínat, jak strašné může mít válka důsledky," dodal Jaromír Kratina.

V sobotu ve čtrnáct hodin začala v Prlově pietní vzpomínka. Za zvuku vojenské hudby armády České republiky položili k památníku věnce všichni hosté.

Poté následovala minuta ticha a nakonec zazněla i státní hymna. U příležitosti sedmdesátého výročí připravila obec také doprovodný program. Od čtyř hodin odpoledne se v areálu U Hůšťů uskutečnila ukázka aktivních záloh Armády České republiky. „Po ní svou komentovanou ukázku partyzánské bitvy předvedli členové Klubu vojenské historie," doplnila Jana Malinová z Obecního úřadu.

Právě zmíněné dvě ukázky přilákaly do areálů U Hůšťů velké množství lidí. „Člověk si hrůzu, kterou ti lidé prožili, neumí ani představit. A ani si jí představovat nechce. Je ale hezké, že stále existují nadšenci, kteří se snaží přiblížit dobu války součastníkům," pochválila Zdenka Šoralová ze Vsetína.