Nad nesmyslností nařízení kroutí hlavou velitel Valašského sboru portášského ve Valašské Bystřici Miroslav Martinek. „Pokud směrnici unie schválí česká legislativa, bude to pro náš spolek velká komplikace. V našem programu jsou pro diváky nejlákavější právě bitevní ukázky. Bez střelby to nepůjde. Naši činnost bychom museli hodně omezit,“ posteskl si Martinek.

Podle něj nařízení vyplývá z potřeby snížit nebezpečí zneužití střelných zbraní. Portáši a členové spolků vojenské historie přesto tento krok unie nechápou. „Nevíme o tom, že by se někdo právě některou z historických zbraní dopustil například teroristického činu. Místo toho, aby se zakročilo proti těm, kdo riziko skutečně vytvářejí, vymýšlí se nesmyslná nařízení proti spolkům,“ zlobil se Martinek.

Druhý víkend v červenci patří Portášským slavnostem

Valašský sbor portášský je pořadatelem tradičních a hojně vyhledávaných Portášských slavností. Každoročně druhý víkend v červenci je na programu vedle festivalu folklorních souborů a jarmarku také rekonstrukce vojenské bitvy. Do Valašské Bystřice se sjíždí velké množství návštěvníků.
Místo pro rekonstrukci bitvy si Portáši pronajímají od obecního úřadu. Starosta Valašské Bystřice Emil Korduliak zatím nemá o chystané změně předpisů podrobnější informace.

„Co nejdříve se spojím s portáši a budeme jednat o možných situacích, které by ohrozily Portášské slavnosti. V každém případě je takový návrh zákona naprostý nesmysl,“ řekl Korduliak. Doplnil, že důvod vzniku zákona chápe, ale podobná nařízení jsou podle něho opodstatněná ve velkých městech. „Tam by se někdo mohl zamíchat do davu a spáchat případně útok. My jsme malá vesnice. Pro naše slavnosti to nařízení nemá význam,“ řekl starosta.

Za chvíli nám zakážou fujary i píšťaly

Častým účastníkem Portášských slavností je i soubor ze slovenské Nimnice Trombitáši Štefánikovci. Kromě hudebního folkloru, který je hlavní náplní jejich programu, předvádí i střelbu z perkusních a křesadlových historických zbraní. „Proti tomu nařízení se bouří různé spolky i u nás na Slovensku. My prezentujeme všechny pastýřské nástroje, které měli bačové na salaši, včetně zbraní,“ vysvětlil vedoucí souboru Pavol Štefánik. Doplnil, že bambitky nosí jako součást kroje. Vystoupení s nimi dělají pouze na požádání. Zaměřují se hlavně na salašnický pastýřský hudební folklor.

„My se bez zbraní obejdeme, ale je možné, že za chvíli nám unie zakáže i píšťaly a fujary. A také trombity, které mají i tři metry a také s nimi můžete zabít. A na vystoupení budeme chodit pěšky, protože očekávám, že brzy zakážou i auta. Vždyť to je taky zbraň,“ neskrýval rozhořčení Pavol Štefánik.
Evropský parlament schválil směrnici Evropské komise, která v celé EU výrazně omezí vlastnictví a režim nakládání se všemi typy doposud legálních zbraní. Všechny již znehodnocené zbraně visící na stěnách se budou muset registrovat. Týká se to i všech historických zbraní nabíjených zepředu ústím hlavně, s doutnákovým, kolečkovým, křesadlovým a perkusním zámkem. Registrace se týká také všech obyčejných a doposud volně držených poplašných a signálních zbraní.