Jak uvedl mluvčí města Josef Beneš, na programu má být také spolupráce s řeckým městem Sofades, které ji navrhlo Valašskému Meziříčí v rámci evropských projektů.

Zastupitelé budou jednat také o dalším osudu plavecké školy, konečné verzi záměru na vybudování Seniorparku ve městě i doplněním technologie zimního stadionu o odvlhčovací jednotky.

Zastupitelstvo bude zahájeno v devět hodin ve velké zasedací místnosti historické radnice.