Naštěstí se nic nestalo. „Snažila jsem se přibrzdit a ztlumit dálková světla na potkávací, abych zvěř zbytečně neoslňovala. Dopadlo to dobře, srnky si celkem v klidu pokračovaly ve své cestě přes silnici, já jsem se ale pořádně lekla. Od té doby se snažím jezdit v noci ještě opatrněji,“ dodala Mejzlíková.

Nechybělo mnoho a tento zážitek také mohl být evidován v policejních statistikách v kolonce „Viník nehody – lesní, domácí zvěř“. Podle policejních statistik se vloni stalo takových případů víc jak tři tisíce, skutečná čísla jsou ale mnohonásobně vyšší.

„Z průzkumu prováděného v letech 2007 – 2008 vyplývá, že je ročně usmrceno silnicích a dálnicích v České republice na 570 tisíc zajíců, 52 tisíc srnců, 350 tisíc ježků, 70 tisíc bažantů a 50 tisíc kun,“ píše se například ve Zprávě o stavu přírody a krajiny za minulý rok, kterou vydalo ministerstvo životního prostředí.

Jak je takový rozdíl možný? „Usmrcení jedinci nezůstávají vždy pouze na vozovce nebo v jejím bezprostředním okolí, ale značná část jich uhyne na skrytých místech,“ vysvětlil Zdeněk Florián, vedoucí odboru zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství krajského úřadu.

Dodal, že ve Zlínském kraji klesají stavy drobné zvěře, rozšiřuje se síť veřejných komunikací a při střetech s velkými druhy savců hrozí i velké riziko osádkám automobilů. „Proto bychom chtěli během letošního roku vyzkoušet některé metody směřující k zabránění vstupu zvěře na vozovku. Těch je celá řada, ale za perspektivní považujeme využití pachových ohradníků,“ řekl Florián.

To je způsob, kdy se na nosnou látku, jako je například polyuretanová pěna, lidské vlasy nebo textilie, nanese některý z přípravků, jehož pach odrazuje zvěř od vstupu na nebezpečná nebo chráněná místa.

Počet nahlášených případů, které se dostanou k policii, se čítá na desítky ročně. „V roce 2008 jsme měli čtyřicet případů, loni dvacet. Letos už se staly další tři případy, poslední je z uplynulé středy. Mladému řidiči vběhla pod kola srna v lokalitě Vsetín – Poschla. Byla tam pouze škoda na autě ve výši tři tisíce korun,“ sdělila mluvčí vsetínské policie Ludmila Brousilová.

Oslovené pojišťovny se shodují, že se většinou jedná spíše o menší škody na autě. „V loňském roce jsme ve Zlínském kraji evidovali 129 havárií, při kterých došlo ke srážce se zvěří. Naštěstí se ve většině případů jednalo o menší škody, pomačkané plechy a polámané plasty,“ poznamenal mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Počet srážek aut se zvěří přitom neustále roste. „Ze Zlínského kraje bylo za loňský rok hlášeno 127 střetů se zvířaty, zatímco v roce 2008 jich bylo o osm méně. Pozvolný nárůst těchto škod registrujeme i celorepublikově,“ informovala Dagmar Koutská z odboru komunikace České pojišťovny.

Kdo si ale myslí, že se mu plech promáčknutý od srážky se zvěří zaplatí z povinného ručení, je na omylu. „Tato škoda není z povinného ručení kryta. To je logické, protože povinné ručení slouží ke krytí škody způsobené jiné osobě a nikoli ke krytí škody na vlastním vozidle. K úhradě škody lze využít havarijní pojištění,“ vysvětlila mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.

Velké procento řidičů je také schopno sražený kus sbalit do kufru a večer si dát srnčí kýtu. To ale není legální. „Zvěř je národní bohatství a v případě srážky připadne mysliveckému sdružení, které má v daném místě honitbu. Pokud někdo sražený kus zamlčí a odveze, dopouští se tím pytláctví,“ upozornil jednatel Okresní myslivecké jednoty Vsetín Jan Janoušek.

Podle odborníků je zásadní jezdit opatrně. „Důležitá je předvídavost řidiče a dodržování rychlosti. A také nestrhávat volant, protože tam je riziko ohrožení dalších účastníků silničního provozu,“ radí ředitel krajského ředitelství Lesů ČR ve Zlíně Martin Pavlíček.

Mezi riziková místa v kraji tak patří hlavně cesty vedoucí lesem. „Na Kroměřížsku, kde bylo vloni nahlášeno dvaačtyřicet nehod způsobených srážkou se zvěří, je několik takových míst. Jde například o Tesák a Troják, Střílky, Koryčany, cestu mezi Věžkami a Zlobicemi a další,“ vyjmenovala mluvčí kroměřížské policie Barbora Balášová.

Na Slovácku je to hlavně silnice I/50 vedoucí přes Buchlovské hory. „Jde především o úsek ze Zlechova. Dále se tyto nehody objevují například mezi Bánovem a Starým Hrozenkovem nebo mezi Bojkovicemi a Slavičínem,“ uvedl uherskohradišťský mluvčí Aleš Mergental.

Pojišťovny řidičům radí po střetu se zvěří přivolat policii, která zdokumentuje škody. „Ta má i kontakty na místně příslušné myslivecké hospodáře, kteří zajistí označení a odklizení zvěře. Doporučujeme pořídit si fotodokumentaci poškozeného vozidla a zvěře. Důležité je to zejména v případě, že řidič míní uplatňovat náhradu z havarijního pojištění,“ řekla mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Svobodová.