Dvě třetiny hodnoty tvoří investice do nemovitého majetku, další třetina připadá na výrobní zařízení. „Svým rozsahem, důležitostí a finanční náročností se jedná o jeden z nejvýznamnějších projektů v historii společnosti," zdůraznila za firmu Austin Markéta Matochová-Klímková.

Součástí investice je také spuštění laborační linky na objektu 44 či rekonstrukce zázemí pro pracovníky v Ráztoce na objektu 52. „Projekt na zhodnocení laboračního objektu 44, který nyní tvoří přibližně třicet procent výrobní kapacity firmy, se připravoval pět let," připomněla Markéta Matochová-Klímková.

Rekonstrukce se podle ní odehrála bez výraznějšího zásahu do produkce firmy, či aby to pocítili koncoví zákazníci. „Projekt začal přípravou přístupu k objektům v roce 2012 zatrubněním potoka před objektem 44. O rok později byl objekt zcela rekonstruován a v závěru roku schválen pro roční zkušební provoz. V minulém měsíci byl schválen pro trvalý provoz," vylíčila Markéta Matochová-Klímková.

Doplnila, že v souvislosti s navýšením výrobních kapacit společnosti firmy vybudovala také nové zázemí pro 300 zaměstnanců. Jedná se o šatny včetně veškerého příslušenství a denní místnosti na části objektu 52.

Společnost Austin Detonator je největším výrobcem průmyslových rozbušek v Evropě. V letošním roce firma plánuje tržby na úrovni 1,4 miliardy korun a nyní zaměstnává více jak 1000 pracovníků, což jsou historicky nejvyšší data.