Opozice s výsledkem auditu příliš spokojená není. Podle ní šel málo do hloubky.

Kritici firmy, kterou stoprocentně vlastní město, trvají na tom, že její zaměstnanci jsou přepláceni, náklady firmy příliš vysoké a příjmy pro městskou kasu nedostatečné.

Rožnovští zastupitelé se s výsledky prověřování seznámili na svém úterním zasedání.

„Neshledali jsme porušení či nedodržení legislativních předpisů souvisejících s posuzovanou oblastí," shrnul výsledek takřka pětiměsíčního prověřování vedoucí týmu auditorů Dalibor Šafařík z Mendelovy univerzity.

Nadprůměrné mzdy

Neznamená to ale, že by městská firma byla bezchybná. Daniel Šafařík vytkl vedení města, že nemá vůbec žádnou koncepci, která by stanovila, co vlastně Rožnov od svého lesního majetku očekává. Upozornil také na příliš vysoké režijní náklady ve společnosti a vysoce nadprůměrné mzdy zaměstnanců.

K výtce kritiků o nedostatečné podrobnosti zprávy uvedl, že tuto skutečnost ovlivnila cena. „Pokud by byl zadavatel ochoten zaplatit víc, mohl jít audit více do hloubky," řekl Šafařík.

Hradil nesouhlasí

Do hospodaření Městských lesů se jako první opřel už dříve Tomáš Hradil z opozičních Věcí veřejných (VV). Nechal si také zpracovat vlastní znalecký posudek, podle kterého společnost nehospodaří dobře. K výsledkům auditu měl své výhrady. Například, že si jej firma zadala sama na sebe. „Je neobvyklé, aby výstupy auditu, když si jej zadá jednatel a zároveň jej platí společnost, kterou řídí, byly dramaticky negativistické," poznamenal Hradil.

Zopakoval, že firma hospodaří špatně. „A každý, kdo na to upozorní, je automaticky nepřítel vedení města," řekl Hradil.

Jelínek provokuje

Zastupitel Ivo Jelínek měl pochybnosti o samotném výběru Mendelovy univerzity coby zpracovateli auditu. „Zajímalo by mne, zda jste ji vybral z důvodu, že se znáte již z dřívějška a část lidí z této univerzity chodí a účastní se vašich mysliveckých honů," ptal se Ivo Jelínek jednatele společnosti Městské lesy Josefa Fojtáška.

Fojtášek se brání

Ten to rázně odmítl. O zadání auditu podle něj rozhodovala valná hromada městské firmy.

„Byla nám doporučena Mendelova univerzity nebo lesnická univerzita v Praze. Oslovili jsme obě, pražská ale odpověděla, že to nedělá," vylíčil Josef Fojtášek.

Zadání auditu pak bylo podle něj dílem dozorčí rady Městských lesů. „Já jsem byl na Mendelově univerzitě poprvé při zadávání auditu, pana Šafaříka ani jeho tým jsem neznal a nikdy u nás nebyli," bránil se Fojtášek.

Auditem Mendlovy univerzity i „Hradilovou" analýzou se nyní bude zabývat dozorčí rada Městských lesů Rožnov. Jaké závěry z nich vyvodí, s tím její členové seznámí zastupitele na říjnovém zasedání.