Mladé olympioniky přijela z Prahy povzbudit členka výboru olympiády Mgr. Lenka Soumarová (mimo jiné i pracovnice Štefánikovy hvězdárny v Praze), ředitel vsetínské hvězdárny Mgr. Jiří Haas, kterého žáci už dobře znají, protože u něj absolvovali část přípravy, pan Pavel Svozil a samozřejmě za domácí ředitel školy Mgr. Karel Zahradníček.

Do kategorie 6. - 7. třídy se přihlásilo 18 žáků, do kategorie 8. - 9. tříd 17 žáků. Pokud se jim podaří absolvovat úspěšně školní kolo, postoupí přímo do kola celorepublikového, které je vedeno formou korespondenční a už se výrazně přibližuje k systematické žákovské „vědecké“ činnosti. ZŠ Vsetín – Sychrov má ale ještě jednu zvláštnost.

Tentokrát děti vesmír hodně zaujal, a také žáci prvního stupně, pro které není vypsána olympiáda v celostátním měřítku, se chtěli pochlubit svými znalostmi a vědomostmi. Proto se zúčastnili své vlastní soutěže a psali ji zároveň se staršími spolužáky. Bylo jich 13 a všem se podařilo absolvovat školní kolo úspěšně, za což patří také dík jejich třídní paní učitelce Janušové, která je v přípravě povzbuzovala.

Olympiáda na ZŠ Vsetín – Sychrov není jen jednorázová akce, každoročně jí předchází několikeré pozorování noční oblohy, třeba na hvězdárně, besedy, čtení v knihovně, příprava v multimediální učebně, kde letos děti zaujalo vesmírné pexeso a další hry, díky kterým si zejména ti nejmladší nenásilně zapamatovali spoustu údajů a informací.

Olympiáda byla dle slov účastníků zajímavá a otázky středně těžké. V každém případě se všichni žáci dozvěděli cosi nového, prožili čas v příjemném kolektivu s kamarády, kteří mají stejné zájmy, a mírně poodhrnuli tajemný závoj z oken do vesmíru…