Ve čtvrtek to po jednání se zástupci společnosti Arriva oznámil náměstek pro dopravu Radim Botek.

Firma měla potíže s dodržováním jízdních řádů, několik týdnů také nefungoval odbavovací systém pro prodej jízdenek cestujícím.

Vyměřená sankce se týká rozhodného období mezi 15. prosincem a 31. lednem letošního roku.

"Sankce se skládá jednak z postihu za nedodržování standardů služeb a vybavenosti vozidel. Další část pak tvoří ušlý zisk z jízdného, který byl způsoben nefunkčností odbavovacích zařízení ve vlacích. Z porovnání tržeb za měsíc březen vůči problematickému začátku na přelomu roku pak tento rozdíl tržeb dofakturujeme," uvedl Botek.

Smlouva na 10 let

Ariva vlaky na základě smluv se Zlínským krajem obsluhuje spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Bylnice a Uherským Brodem a Luhačovicemi.

Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.