A nemuseli použít ani vajíčka, jak se traduje v pověsti o Karlově mostu, kterou jim paní učitelka na začátku vyprávěla.

Hravé dopoledne bylo součástí Malé technické univerzity, do níž se mateřinka zapojila jako jediná na Vsetínsku.

„Cyklus zahrnuje dvanáct lekcí nebo projektových dní věnovaných stavitelství, energetice, papírenství, vodohospodářství a dalším oborům. Děti je poznávají pomocí her, u některých činností postupují podle jednoduchých technických výkresů,“ vysvětluje lektor Jan Slíva.

Hry děti baví, navíc posilují jejich zájem o techniku. Školka v nich proto chce pokračovat i po skončení cyklu, tentokrát už svépomocí.

„Spolu s mou zástupkyní se připravujeme, abychom v příštím školním roce mohly kurzy vést samy,“ potvrzuje ředitelka Ivana Tlapáková.