„Korunu zajišťujeme zdravotním řezem i vazbami, jež mají zabránit jejímu budoucímu rozpadnutí,“ vysvětluje arborista Jan Eliáš.

Ocelová lana a popruhy nahradí původní vazby, které jsou zastaralé.

„Instalujeme je ve dvou úrovních. Ve spodním patře bude vazba pevná a v horním dynamická, aby neomezovala strom v jeho pohybu,“ doplnil Eliáš. Památný platan o odhadovaném stáří sto třicet let představuje významný estetický prvek.

Probíhající zásah souvisí s vyšetřením zvukovým tomografem, jemuž se podrobil loni v listopadu.

„Měření odhalilo v kmeni rozsáhlou dutinu. Aby tady strom mohl zůstat co nejdéle, odborný posudek doporučil výměnu bezpečnostních vazeb,“ připomněla Eliška Gášková z odboru životního prostředí místní radnice.