Absolvovali už třetí lekci projektu Eudap, který je zaměřený na prevenci užívání návykových látek. „Děti čeká celkem dvanáct takových lekcí. Jejich cílem není jen informovat o nebezpečí drog. Naučí se také jak správně zareagovat, až se s některou z návykových látek setkají,“ vysvětlil hlavní cíle programu Petr Pala, metodik prevence sociálně patologických jevů z Pedagogicko-psychologické poradny ve Vsetíně.

Společně s ředitelem vsetínského Azylového domu pro matky s dětmi, Michalem Trčálkem, je Pala koordinátorem zavádění projektu Eudap ve Zlínském kraji. „Do projektu se v našem kraji zapojilo devět základních škol, v celé republice pak čtyřicet jedna,“ doplnil metodik prevence Pala. Podle něj byly základní školy osloveny koncem minulého školního roku a projektu se nyní účastní ty, které na nabídku zareagovaly nejrychleji. „Pokud se prokáže, že je tato forma prevence účinná, rozšíří se i na další základní školy,“ podotkl.

Jednou z učitelek, které se této aktivitě věnují na Základní škole Křižná, je Jana Bernátková. „Myslím si, že tento projekt je určitě prospěšný. Děti si na vlastní kůži vyzkouší, jak by se měly chovat v konkrétních situacích,“ uvedla Bernátková.

Podle jejích slov absolvování všech dvanácti lekcí nemůže do budoucna stoprocentně zaručit, že děti nezačnou kouřit nebo nevezmou alkohol, ale jako prevence je to podle ní výborná věc. „Myslím, že vhodně zvolená je také věková skupina dětí. Protože právě v tomto věku, kdy chodí do šesté třídy, začínají různé věci zkoušet. Proto je dobré jim o jednotlivých rizicích drog říkat právě teď,“ míní Bernátková.

Samotné děti si toto zpestření výuky také pochvalují. „Nejvíc se mi na tom líbí, že se všichni poznáme a naučíme se spoustu nových věcí,“ řekla jedna z žaček šesté třídy Sára Studeníková. Získané dovednosti z předchozí lekce si cení také její spolužačka Katka Fialová. „Například už víme, že když se dostaneme do nějaké party, tak nemusíme poslouchat všechny požadavky, které tam po nás chtějí.“

Projekt Eudap v České republice zastřešuje Centrum adiktologie Univerzity Karlovy. Je spolufinancován Evropskou komisí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a také Krajským úřadem Zlínského kraje.