Naplánovat si svůj volný čas, vzdělávat se a rozvíjet své dovednosti se totiž stalo módním trendem. „Lidé se už naučili aktivně využívat volný čas. Dětem naplánují mimoškolní aktivity a sami rodiče se věnují rozvoji svých zájmů třeba v podobě jazykového kurzu nebo relaxace v hodině orientálních tanců,“ konstatovala Simona Hlaváčová z Alceda.

Na začátku školního roku proto byly zahájeny zápisy do letošních volnočasových aktivit. Vsetínské Alcedo nejrůznějších kroužků a kurzů nabízí snad nejvíce v celém vsetíně. „V nabídce máme více než osmdesát kroužků a kurzů pro děti, mládež a dospělé. Například novinka Aquaaerobik byl vloni pro vsetínskou veřejnost takovým hitem, že jsme letos museli otevřít ještě jeden kurz,“ pochválila se Hlaváčová. „Zaznamenáváme také velký zájem o keramické a dramatické kroužky a klub Jája,“ dodala.

Vsetínské středisko volného času má připraveny dokonce speciální kurzy se zaměřením na profesionální rozvoj, o které je velký zájem. Kupříkladu kurz kreslení a malování povede akademický malíř Jan Král, který je připraven předat své zkušenosti a cenné rady z oblasti výtvarného umění.