„Začal jsem kouřením trávy. Občas jsem si šlehl i něčeho ostřejšího. Přestal jsem to ale zvládat a začal se propadat do bahna," vzpomíná. Sám by se podle svých slov z z toho nevyškrábal.

„Všichni známí dávali ode mne ruce pryč. Bylo to příšerné. Pomohla a stále ještě pomáhá až vsetínská Agarta," shrnuje své zkušenosti Michal.

Svým věkem představuje nejčastější klientelu spolku Agarta, která na Vsetínsku s drogově závislými lidmi pracuje. „Věkový průměr našich klientů je osmadvacet let. Občas ale přijdou požádat o pomoc i starší lidé," konstatuje vedoucí kontaktního centra Agarty Jakub Olšák.

Z jeho slov vyplynulo, že cílem spolku není léčit, ale minimalizovat rizika braní drog. Agarta působí v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. V ostatních oblastech Vsetínska zajišťuje terénní službu.

„Ústní dohodu máme s přibližně sto dvaceti lidmi. V terénu pak pracujeme s více než dvěma sty klienty," poznamenal Jakub Olšák.

Většinovými zájemci o pomoc jsou uživatelé pervitinu. Najdou se ale další, kteří uvedenou drogu užívají v kombinaci s jinou, s alkoholem a podobně. V Agartě také vědí o jednom uživateli heroinu.

„To je droga zatím typická pro větší města. Na Valašsku narkomané nejvíce užívají právě pervitin," vysvětlil vedoucí kontaktního centra.

Podle něj užívají narkomané zmiňovanou drogu tím nejrizikovějším způsobem. „Jak sami říkají, píchají si. Snažíme se je proto z počátku převést na kapsle," poznamenal Jakub Olšák.

Agarta tak chrání uživatele drog před rychlým sebepoškozováním organismu, které nitrožilní přenesení drogy do organismu způsobuje. A rovněž před rizikem přenosu infekčních chorob. Například žloutenky a viru HIV.

„Zároveň ale chráníme i ostatní obyvatele měst. Stahujeme použité injekční stříkačky z oběhu," dodal vedoucí Agarty.

Pracovníci spolku se pokouší působit také v dalších místech okresu. Zkvalitnit práci má pořízení mobilního terénního centra.

„Půjde vlastně o pojízdnou laboratoř včetně nezbytného zázemí pro odběry a místem pro jednáním s klienty. Věříme, že všechno klapne a pojízdné centrum v hodnotě přibližně půl milionu korun budeme ještě letos mít k dispozici," popsal Olšák.

Práce terénního centra je důležitá rovněž jako prevence kriminality související s drogami. Jenom vloni vsetínští policisté stíhali osmadvacet narkomanů, kteří překročili zákon kvůli toxikomanii.

„K trestným činům patří nedovolená výroba omamných a psychotropních látek a jedů, jejich přechovávání, dále šíření toxikomanie či nedovolené pěstování zakázaných rostlin, které omamnou látku obsahují," pověděla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Podle ní loňská statistika počtu stíhaných osob v souvislosti s drogami z průměru posledních let nevybočuje.