Do souboru majetku za desítky milionů korun patří například budova bývalého okresního úřadu ve Vsetíně, kulturní dům na Sychrově či Dům služeb Kotovo v Rokytnici a lesy ve Lhotě.

Poslední divadelní prostor ve městě

Nejčastěji zmiňovanou nemovitostí je ale bezesporu chátrající Lidový dům ve Vsetíně, kde již patnáct let působí i Divadlo v Lidovém domě. Jeho členové by jen velmi neradi budovu opouštěli. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že je zde poslední divadelní jeviště ve městě. „Vedli jsme s městem několik jednání, z nichž vzešlo, že Liďák zatím zůstane v provozu. Minimálně do rekonstrukce vsetínského Domu kultury," uvedl režisér Pavel Rejman.

Podle něj jsou stávající prostory nenahraditelné. „Jsme rádi, že tady můžeme být. Lidový dům má svou historii a my věříme, že i budoucnost. Byť je nyní v nedohlednu," poznamenal Rejman. Ocenil, že radnice dům alespoň udržuje. Například investovala do opravy elektroinstalací. „Máme tím pádem v pořádku veškeré potřebné revize," řekl Pavel Rejman.

Soudy odročeny, termíny neurčeny

Město Vsetín dosáhlo vloni v květnu vyjmutí majetku z konkurzní podstaty po dávno zkrachovalých hošťálkovských firmách.

Nicméně spory mezi městem a držiteli zástavních práv běží dál. Poslední dvě soudní jednání se odehrála vloni v září u Okresního soudu ve Vsetíně a poté v říjnu u Krajského soudu v Ostravě. Obě byla odročena. „Termín dalšího jednání není stanoven," uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

Vzhledem k situaci nemůže radnice plánovat žádné zásadní investiční akce.¨

„Jako majitelé ale musíme provádět záchovnou údržbu, což také pravidelně děláme. Nemůžeme postupovat jinak," doplnila Jana Čadová s tím, že jinak by město porušilo zákonná pravidla pro hospodaření se svěřeným majetkem.

Místostarosta Vsetína Petr Kořenek potvrdil, že radnice s Lidovým domem stále počítá. Nicméně ve světle nekončících soudních tahanic se musí nyní ohlížet jinde. „V tomto roce proto chceme zajistit studii zaměřenou na využití Domu kultury. Počítáme přitom s využitím i pro folklor i pro divadlo," řekl Petr Kořenek s tím, že na rekonstrukci bude chtít město získat evropské dotace.

Co bude s „Liďákem", je podle něj těžké nyní říci. Kdy skončí soudy, totiž neodhadne nikdo. Velké naděje ale nedává studii, která před lety ve Vsetíně vznikla a počítala s celkovou rekonstrukcí Lidového domu asi za 80 až 100 milionů korun.

„Osobně se nedomnívám, že by mohla být v příštích letech realizována. Město na ni ani nebude mít," řekl místostarosta.

V obdobně patové situaci jako Vsetín se nachází také Lhota u Vsetína. Ta byla do sporu „zatažena" poté, co se na počátku roku 1999 osamostatnila. Do vínku dostala desítky hektarů lesa, které jsou také součástí zástavy za úvěry zkrachovalým firmám.

„Celkově máme v majetku zhruba devětasedmdesát hektarů lesa. Z toho jen pět a půl hektaru není součástí zástavy," upřesnila starostka Lhoty Lenka Kocourková.

Zástavní právo neumožňuje s porostem plně nakládat. „Musíme dodržovat povinnosti vyplývající z lesního hospodářského plánu a provádět probírky, prořezávky, zalesňování, nátěry proti okusu, případně řešit kalamitní těžbu či napadení kůrovcem," uvedla Lenka Kocourková.

Není však možné například nabídnout les k prodeji jako takový. „V tomto případě ale mluvíme čistě hypoteticky. Les samozřejmě prodávat nechceme," upřesnila starostka.

Obec stejně jako město Vsetín podala vloni v listopadu žalobu k Okresnímu soudu ve Vsetíně o určení neexistence zástavních práv na nemovitostech ve vlastnictví obce.