Při sestavování rozpočtu se pracovníci úřadu museli popasovat s výrazným růstem cen energií či nutností zajistit dostatek peněz na pokračování rozdělaných velkých investic. „Sestavování rozpočtu bylo náročné. Markantně vzrostly náklady na energie. Platby za ně se oproti roku 2021 zvýšily o sedmnáct milionů korun,“ uvedl starosta Rožnova Jan Kučera.

Připomněl, že město také splácí několik starých úvěrů. Nejen proto bylo nutné hledat také možnosti, kde peníze uspořit. „Jednotlivé odbory měly za úkol najít až pětiprocentní úspory v svých předkládaných rozpočtech,“ přiblížil Kučera.

Peníze na knihovnu, kulturák i vodovod

Ve schváleném finančním plánu se počítá s penězi na probíhající rekonstrukci a přístavbu městské knihovny i s prostředky na kulturní centrum, byť jeho výstavba nyní stojí. Město se totiž po předchozích neshodách se stavební firmou dohodlo na ukončení spolupráce a bude hledat nového dodavatele.

Nemalé prostředky z městské pokladny ukrojí také plánovaná výstavba vodovodu Horní Paseky. Jejím investorem je společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, město Rožnov se ale bude na nákladech podílet zhruba 34 miliony korun.

„Ještě letos v prosinci dojde k formálnímu převzetí stavby, v březnu příštího roku pak má skutečně začít. Vítěznou nabídku předložila společnost Pro Horní Paseky, jejím správcem je společnost Commodum společně s firmou Cobbler, která bude stavbu realizovat. Dílo má být hotové na konci října 2024,“ přiblížila místostarostka Rožnova Markéta Blinková.

Šedesát milionů na energetické úspory

Ve schváleném rozpočtu jsou zdroje také na další investice. „Určitě chceme uskutečnit rekonstrukci jezírka v parku a kašny na náměstí. Samozřejmě chystáme také investice v hodnotě až šedesát milionů korun do energetických úspor, ať už je to výměna svítidel veřejného osvětlení nebo zateplení budov. Současně navyšujeme podporu sportu a sociální oblasti,“ upřesnil starosta města Kučera. Podle jeho slov je schválený rozpočet města provozně rozumný a není rozhazovačný.