VĚRA ZUKALOVÁ (Olomouc)

Mě potěšil tím, že podporoval Klokánky.

Zklamal mě porušováním ústavních zvyklostí, devalvací státních vyznamenání a nejvíc mě zklamal výběrem individuí, se kterými spolupracoval.

JIŘÍ SEHNÁLEK

Čím potěšil? Tím, že neprosadil výstavbu megalomanského vodního kanálu ani prodeje velkých firem investorům z Číny.

Čím zklamal? Svou obrovskou záští, pomstychtivostí a zlomyslností.

RADOVAN BURKOVIČ (jednatel JOB‑centra)

Byl to první prezident, který, když jsme se na něj obrátili dopisem ohledně nové legislativy, si s námi sjednal schůzku a jeho kancelář se zajímala o naše názory. Tedy komunikoval s lidmi.

Negativem naopak bylo, že jakmile si na něco udělal názor, fakticky nesprávný a fakty a realitou vyvrácený, dokola jej opakoval a trval si na něm.

VERONIKA ČÍŽKOVÁ (IT firma)

Prezident mě ničím nepotěšil, ale zklamal svým neprofesionálním chováním a reprezentováním státu. A inklinací k Číně. A že podruhé kandidoval.

KAREL KLINKÁČEK (České Budějovice)

Vzhledem k přímé volbě prezidenta ČR a výkonu v jeho prvním volebním období měl prezident Zeman našlápnuto stát se „prezidentem lidu a českého národa“.

Vzhledem k jeho totálnímu veletoči ve druhém volebním období, kdy ani tímto nepřesvědčil své odpůrce a naopak zklamal a zradil svoje podporovatele, popřel i sám sebe, odchází jako nejhorší prezident ČR a bez zájmu lidí.

DANA PATEROVÁ

Je mi to líto. Kdyby dokázal odejít včas, mohli jsme na něj vzpomínat jako na státníka, teď si budeme pamatovat mstivého dezorientovaného starce. Jeho poslední funkční období je už jen přehlídkou trapnosti a arogance.

VÁCLAV ZÁBRANSKÝ

Miloš Zeman je můj prezident. Vždy dokázal rozpoznat, co je pro nás obyčejné lidi vhodné. Mrzí mě na něm změna některých postojů v roce 2022. Kdyby mohl kandidovat do dalšího období, měl by i můj hlas.

BEDŘICH ŠČERBAN (jednatel Dukly Jihlava)

Čím mě potěšil? Bohužel si neuvědomuji nic tak prospěšného, či záslužného, co by mi utkvělo v paměti.

Čím mě zklamal? Prezident by měl být nad věcí, spojovat. Být mentorem. Zeman byl pravý opak. Jak on rozdělil národ a vytvořil ve společnosti „blbou náladu“, se v takové míře „nepovedlo“ nikomu jinému. Prosazování vlastního názoru, vůle, výkladu ústavy bylo až agresivní. 

DAVID KOSTELECKÝ (sportovní střelec, olympionik)

Potěšilo mě, když mě Miloš Zeman spolu s dalšími asi sto lidmi v rámci své návštěvy Jihomoravského kraje pozval na večeři. Bylo to příjemné setkání.

Nepotěšily mě ale různé kauzy během volebního období, které nám nedělaly dobrou reklamu. Těším se, až budeme mít nového prezidenta.

JAN KŘEMÉNEK

Dle mého názoru se ukázalo, že zvolení MZ do funkce prezidenta ČR byl jeden velký omyl. Který se však bohužel opakoval hned ve dvou funkčních obdobích. Jediné pozitivum, které nelze MZ upřít, je, že se velice dobře ukázalo, jak velkým problémem je nadužívání alkoholu a kam až může vést.

JIŘÍ VLČEK (streetworker)

Miloš Zeman mě zklamal především tím, že se rozhodl podruhé kandidovat na prezidenta republiky. Taková neschopnost sebereflexe a absence soudnosti. Bojím se, aby podobné choutky neprojevil v budoucnu také Václav Klaus. Dále už mě pak Miloš Zeman ničím zklamat nemohl, neměl jsem od něj vůbec žádná očekávání. Žil jsem celé volební období v zemi bez prezidenta, vůbec mě nezajímal.

Šokoval mě ale na závěr svým přístupem v případě Ayahuasca. Zde vnímám jeho pomatení mysli jako chvályhodné a prospěšné.

KAMIL ŠNEDAR

Miloš Zeman mě a celou moji rodinu neměl čím potěšit, neměl na to prostě schopnosti. On nás vlastně ničím ani nezklamal, protože se jeho úřadování neslo v takovém duchu, jakém jsme očekávali. Co po něm zůstane? Bohužel totálně rozvrácená česká společnost, protože na čem si dával obzvláště záležet bylo, že štěpil společnost, ničil, bořil, házel klacky pod nohy, byl arogantní, namyšlený, sebestředný… atd. Zůstane tu agresivní a negativní politika, korupce, prospěchářství. Docílil toho, že občané již nechodí hrdě a rádi na Hrad, nejsou pyšní na svou zem.

JIŘÍ KACETL (historik a městský zastupitel, Znojmo)

Nepotěšil mě opravdu ničím. Zklamal všeobecnou relativizací hodnot, obhroublým chováním a porušováním Ústavy ČR. Historie na Zemana nebude vzpomínat v dobrém.

PAVOL LUKŠA (starosta obce Čeladná)

Jakkoli si namáhám paměť, nevybavuji si, čím potěšil, nebo naopak zklamal. Dovolím si však říct, že především zůstal věrný svému vlastnímu pojetí vykonávání funkce prezidenta, proto panu prezidentovi Zemanovi bych za sebe a celou naši obec Čeladná z celého srdce popřál hlavně zdraví.

JAN LATA (rektor Ostravské univerzity)

Z dobrých věcí dlouhodobá podpora Izraele, ale jinak Miloš Zeman není prezident, na kterého se bude vzpomínat s úctou.

MILADA SOKOLOVÁ (Prostějov)

Potěšil, když opustil svou proruskou politiku a podpořil po ruské invazi obranu Ukrajiny.

Zklamal, když jako prezident téměř vůbec nedbal na sjednocení společnosti, ale naopak často ostře a nevybíravě útočil na různé skupiny občanů.

MARTINA ŠPAČKOVÁ

Prezident Zeman mě potěšil jen tím, že už končí, což ovšem není jeho zásluha. Zklamal mě svým hulvátstvím, nadutostí, nerespektováním ústavy, výběrem svých spolupracovníků, směřováním zahraniční politiky na Rusko a Čínu, pomstychtivostí, nabubřelým egem.

LUBOŠ VOGEL

Tento tvor se neměl nikdy zrodit na naší planetě! Neskutečné chování jak jeho, tak jeho předchůdce: „Já, Já, Já, jenom Já“.

KAREL HÖPFLER

Urážení oponentů nebo novinářů, nerespektování rozhodnutí soudu, permanentní lhaní, katastrofální personální politika za celou jeho kariéru. Vlastizrádné chování v zahraniční politice. Celá jeho politická kariéra je provázená podrazy, podvody, intrikami a lhaním. Když jsem byl v zahraničí, tak jsem tajil, že jsem z Česka, abych nebyl poměřován optikou soudruha Zemana - co výjezd do zahraničí, to ostuda.

Pro nás občany špatná vizitka, koho si zvolíme za prezidenta. A ten jeho názorový obrat po zahájení války jeho kámošem, kdyby myslel vážně, tak jako první by se musel zbavit konfidenta KGB soudruha Nejedlého. Dále lhaní o Mynáři - nebude mít prověrku, tak půjde. A už jde deset let. Kdybychom všichni flákali svou práci stejně jako soudruh Zeman,  vypadalo by to tady asi jako v Rusku. Už je na čase zrušit přímou volbu prezidenta. Zemanovy klady jsem žádné nenašel.

MICHAL DOLEŽEL (zastupitel Jihomoravského kraje)

Miloš Zeman mě nepotěšil ničím. Naopak mě zklamal spoustou věcí. Z nich jako stěžejní vidím to, že naši zahraniční politiku nasměroval na východ, porušuje ústavu a nastolil velmi hulvátskou politickou kulturu.

PAVEL KLVAČ (ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově)

Pan prezident mě potěšil svým veskrze kladným vztahem ke knihám a četbě obecně a jejich veřejnou propagací. Přál bych mu dobré zdraví, aby mohl v důchodu sepsat nějakou zajímavou a nejlépe i vtipnou knihu.

ZDENĚK BERGMAN (ředitel Gymnázia Teplice)

Miloše Zemana jsem respektoval jako inteligentního a progresivního politika v období revolučních změn.

Do prezidentského úřadu však nastoupil v čase, kdy byl už daleko za svým osobnostním zenitem a jeho kroky mi přinášely jedno zklamání za druhým, ba dokonce pocit studu za naši hlavu státu. Mám na mysli hlavně absenci respektu k ústavě a ústavním zvyklostem, servilitu vůči východním mocnostem, obklopování se pochybnými figurami či hulvátské vystupování na veřejnosti. To samozřejmě neznamená, že bych s prezidentem v ničem nesouhlasil. Oceňuji například postoj k Izraeli.

DANIEL OSTRČILÍK (sportovní novinář, historik zlínského hokeje)

Respektoval jsem pana Havla i pana Klause, na které jsem se ještě díval na vyvěšeném obraze ze školní lavice. Ale pan Zeman nikdy nebyl můj prezident. Potěšil mě snad jedině tím, že konečně odchází. Zklamal mě svou arogancí, sebestředností, vulgárním a násilným vystupováním i způsobem, jak dával najevo svou moc. Samostatnou kapitolou je pak jeho okolí, kterým se obklopil a chovalo se úplně stejně jako prezident. Pozitivní je, že horšího prezidenta z pohledu vystupování a projevu už mít nemůžeme. Ať už na Hradě bude kdokoliv.

TOMÁŠ BLUMENSTEIN (ředitel spolku Svět vzdělání)

Zklamal mě především ohýbáním až přímo nerespektováním ústavy v otázkách jmenování úřednické vlády, jmenování ministrů, profesorů a v řadě dalších situací. Potěšil mě až v posledním roce jeho mandátu, kdy přiznal, že jeho dosavadní silná orientace na Rusko byla velká chyba. Na jedné straně to bylo už trochu pozdě, na straně druhé na takto důležité věci nikdy není pozdě.

STANISLAV BURYAN

Miloš Zeman, propagátor dvou diktatur, Ruska a Číny.
Prezident, který dal milost odsouzenému několikanásobnému vrahovi.
Prezident, který není posledních několik měsíců vidět, a lidé jsou za to rádi.
Prezident, který porušuje opakovaně ústavu.
Propagátor alkoholismu a kouření.
Prezident, který dává státní vyznamenání a prezidentské milosti svým kamarádíčkům a přisluhovačům.
Prezident, který škodí, rozděluje společnost.
Prezident, který ani po 10 letech v úřadu za sebou nenechává nic pozitivního. Prezident, kterého mnozí lidé podezírají z velezrady.

MARTINA PELIKÁNOVÁ (zdravotní sestra, nyní na mateřské dovolené)

Miloš Zeman mě nepotěšil ničím. Zklamal už jen svým vystupováním, že, jak je to vzdělaný člověk, na mě kolikrát působil, že se oproti jiným choval jak buran.

VLADIMÍR NOVÁK (učitel na základní škole)

V poslední době mě prezident nepotěšil vůbec ničím. Hodně rychle zapomněl, co tu bylo do roku 1989 a jeho snaha o směřování ČR na východ (Rusko) je šílená… Zklamal mě tím, že nebyl soudný a už dávno neodstoupil z funkce prezidenta ze zdravotních důvodů.

JAN KOUDELKA (diplomovaný terapeut)

Musím říci otevřeně, že mě osobně Miloš Zeman spíše zklamal. Především svojí arogancí a někdy až neúctou k ostatním. Když to řeknu opravdu natvrdo, není to prezident, kterého bych si vážil.

PAVEL SEKYRA (ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy Písek)

Miloš Zeman v prvním volebním období navštěvoval občany. Jakkoliv usilovně přemýšlím dál, včetně politického odkazu, na nic víc nemohu přijít.

Zklamat mě neměl čím, nevolil jsem jako občan tuto osobu, ale respektoval výsledky voleb. Po Zemanovi nezbyde, kromě vědomí, koho jsme si schopni sami zvolit, žádný politický odkaz. Ukázalo se zvláště během prezidentského období, že ten člověk je politicky prázdný, jeho nejsilnější zbraní je opakující se bonmot. Pak už mě napadá jen pachuť z vulgárního populisty, který rozeštval společnost. Je symbolem korupce a plýtvání penězi daňových poplatníků na své kratochvíle. Je ukázkou opravdového zbabělce, narcistního idiota, který neumí přiznat, že žádný článek „vlevo dole neexistoval“ a že jeho očernění novináře Peroutky je omyl. Je dále ukázkou prezidenta ve funkci to, jak jedná, když nenávidí své oponenty, novináře či statečné lidi. Vzpomeňme na ostudné neudělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu za to, že se jeho synovec Daniel Herman setkal s dalajlámou.

Domnívám se, že blízcí spolupracovníci tohoto prezidenta budou v následujících letech střídavě vyšetřováni BIS a střídavě Policií ČR. Je dnes jisté, že díky tomu všemu a navíc své naprosté mylné životní politické orientaci na Rusko se ocitne na politické skládce velmi rychle. Přeji mu přesto zasloužený husákovský důchod. A aby to vydržel, až bude u televize sledovat, jak nástupce vrací naší zemi respekt nejen u občanů naší země, ale i v zahraničí, kde snad Havlovo Česko nebylo za poslední dvě prezidentská období zapomenuto úplně.

PAVEL NOVÁK

Miloš Zeman je starý, nemocný a mrzutý pán, jehož poslední radostí v životě je škodit, rozdělovat společnost a lhát.

LUBOŠ PETERKA

Co se týká Miloše Zemana, bývaly doby, kdy jsem se zájmem pozoroval jeho politické počínání a bavil se jeho bonmoty. Jako prezident určitě neudělal všechno špatně, ale proměnil se z vtipného člověka s nadhledem ve zlého, mstivého a sebestředného starce. Možná i v důsledku toho, že se obklopil všehoschopnými lidmi, kteří si díky jeho vlivu užívali neomezenou moc a beztrestnost a ještě se nám všem vysmívali do očí. Přes to všechno jsem rád, že se mu zlepšilo zdraví a přeji mu klidný důchod.

ROBERT HUBEŠ

M. Zeman mne potěšil postojem ke státu Izrael.

Zklamal mne dehonestací prezidentského úřadu - svými slovy ani skutky nebyl mravním vzorem společnosti, spíše naopak.

IVO PETRO (důchodce)

Zeman mě zklamal tak moc, že jsem si přestal všímat i věcí, kterými jsem jistě mohl být potěšen. Zklamal mě a je mi ho i líto proto, že při svých špičkových politických a vědomostních schopnostech vyměnil možnost stát se naším nejlepším polistopadovým prezidentem za své narcistické hrátky a pomstičky svým starým i novým odpůrcům. Až v prezidentském křesle plně prokázal, že sice zůstává asi naším nejschopnějším politikem, ale jako člověk je charakterovým trpaslíkem, který většině svých protikandidátů nesahá ani po kolena. Člověk, který v sobě nemá dost velkorysosti, aby si mohl dovolit své kritiky pouze s nadhledem registrovat, a nemá dost sebereflexe, aby se dokázal chlapsky omluvit za své své případné omyly. Prezidentem neměl být nikdy zvolen. Dehonestoval symbol prezidenta.

JOSEF PRAŽÁK

Miloš Zeman mě velmi zklamal nedodržováním ústavy, pomluvami, nadbíháním Putinovi a zlehčováním činnosti zpravodajských služeb.

MIROSLAV MAREK (prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov)

Už jen věta v zadání vaší ankety „Redakce si vyhrazuje právo neslušné názory vyřadit" jasně vypovídá o tom, co MZ způsobil. Například to, že když se někoho zeptáte na pana prezidenta, očekává se, že odpověď může být neslušná! Kam jsme to došli? JENŽE: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, takže za těch 10 let naše společnost z nemalé části (protože prezident je chtě-nechtě vzor) nebývale zhrubla, dala se na cestu opouštění morálních a duchovních hodnot a přeorientování se na ekonomický a prospěchářský smysl žití. Škoda.

A čím potěšil? To bude nejspíš otázka pro někoho jiného, promiňte!

RADEK TUREČEK

Prezidenta Zemana hodnotím slovy: mstivý, zákeřný, sprostý, nedůstojný úřadu, ostuda republiky po dobu dlouhých 10 let.

JIŘÍ BERKA (Mrákotín)

Odpověď na zásluhy Zemana? Nikdy jsem ho nevolil, je to pro mě jen arogantní, prolhaný, hnědokrký kolaborant. Hnědokrký proto, že lezl Putinovi a Si Ťin Pingovi do… Nemůžu nyní navštívit ani Pražský hrad, protože je prolezlý lží a bolševismem. Potřebuje totální deratizaci.

JAN KLEČKA

Miloš Zeman mě nezklamal, vystupoval přesně tak, jak se od něj dalo očekávat. Bylo to špatné z jeho strany, ze strany jeho přívrženců i odpůrců, ze strany médií, ze strany jeho protikandidátů. Nemělo to s demokracií mnoho společného ze strany nás všech. Až budeme dobří lidé, budeme mít i dobrého prezidenta. Věřím v lepší příští.

Nutno dodat, že ke konci svého druhého volebního období se dokázal zachovat statečně, když se zvládl, navzdory svému dosavadnímu přesvědčení, jednoznačně postavit za Ukrajinu. Také udělení milosti manželům Kordysovým hodnotím kladně.

DALIBOR KUČERA (Brno)Když byl Miloš Zeman zvolen, prohlásil, že bude prezidentem dolních deseti milionů. Nikdy jsem tento výrok do důsledku nepochopil. Kdo má být mezi dolními deseti miliony? Kdo mezi ně nepatří? Ti bohatí, jak zněly komunistické poučky? Vzhledem k lobbistickým stykům Hradu tohle neplatí. Takže jeho odpůrci? Těch je mnohem více. Už ten výrok byl znakem konfrontační politiky, která o to více rozděluje národ. Urážky a dehonestování těch, kteří mají jiné vidění světa. Adorace systémů, které mají k demokracii daleko. Přispěl k vulgarizaci společnosti, což je bohužel zřetelný trend. Nepochybně zdatný rétor, který však tyto dovednosti použil pro temnou stranu. Proto na jeho působení budu vzpomínat jako na éru, které bych už nerad byl svědkem.

PAVEL JURÁNEK (Brno)

Mne pan Miloš Zeman ničím nezklamal, protože jsem v souvislosti s jeho funkcí prezidenta, vzhledem k tomu, jakými lidmi se obklopil, neměl žádná pozitivní očekávání. Těší mne však, že již brzy tuto funkci uvolní.

JIŘÍ TVRZ (Duchcov)Zeman zklamal. Nebyl prezident. Byl loutkou mocných a nenažraných. Zklamal mě a manželku hlavně nedodržováním ústavy ČR. Zklamal absolutně ve všem. Arogance, lži a faleš. Jeho funkce bude navždy brána jako temná skvrna.

JANA ŽÁČKOVÁ

Nejvíce mne potěšil M. Zeman, když KONEČNĚ odchází z Hradu. Myslím, že už nadělal dost kopanců.

IVO ZELÍNA (dlouhodobý abonent vašeho Deníku)Především vůbec neměl být prezidentem! Chování tohoto pána nemá a nikdy nemělo úroveň. Není a nikdy nebyl hoden postu prezidenta.

IVAN RECMAN

Potěšil mě pouze svou podporou Izraele.

A čím naopak zklamal? Vším ostatním. Není to dobrý člověk a neměl se stát prezidentem.

JIŘÍ BIELAVSKÝ (Klub Senioři Hradec Králové)Prezident Zeman mě nepotěšil už tím, že byl dvakrát zvolen prezidentem, což pravda není jeho vina, ale hodně k tomu nefér prostředky přispěl. Jeho způsoby obecně jsou nechutné, v druhém funkčním období je ještě vystupňoval a tím přispěl k morálnímu úpadku společnosti. Událostí, kdy se takto ukázal, bylo hodně. Jak ve vnitrostátní politice, tak v mezinárodní. Rozhodně nesplnil mou představu hlavy státu.

Čím mě potěšil? Má u mě jediné plus, a to kladný postoj ke státu Izrael.