Nejvyšší soud ČR v této kauze nejprve odmítl dovolání společnosti IPR. Podle soudu totiž postrádalo jakoukoliv argumentaci, a nemělo tedy náležitosti vyžadované zákonem. „Dovolání je tedy zatíženo vadou, jež brání pokračování v dovolacím řízení. Nejvyšší soud (NS) proto dovolání odmítl," vysvětloval verdikt předseda senátu NS Pavel Příhoda.

IPR ale podala ústavní stížnost. „Věcí se tak bude zabývat Ústavní soud. Buď stížnost odmítne, nebo jí vyhoví. Tím zruší rozhodnutí Nejvyššího soudu a věc mu vrátí k novému rozhodnutí," nastínila vedoucí právního odboru rožnovské radnice Olga Vrublová.

U Vrchního soudu v Olomouci se zase bude 29. září projednávat druhý spor ve věci povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem. Olga Vrublová připomněla, že tento spor začal žalobou města o povolení vkladu. Krajský soud žalobě vyhověl, společnost IPR se odvolala k vrchnímu soudu, který ale potvrdil rozhodnutí krajského soudu.

IPR podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ten vrátil věc k dalšímu řízení krajskému soudu, který následně vloni žalobu města zamítl. Proti tomu se město odvolalo. „Vrchní soud v Olomouci tak nyní bude jednat o tomto odvolání města," uzavřela Vrublová.