V roce 2012 společně s Tomášem Křepelou namíchali tisíce litrů směsi s metylalkoholem a prostřednictvím hlavního distributora Jiřího Vaculy ji dostali mezi lidi. Oba muži byli za obecné ohrožení pravomocně odsouzeni k doživotním trestům. Před tím na konci loňského ledna odmítl oběma aktérům jejich dovolání Nejvyšší soud (NS).

„Obvinění svým jednáním prokazujícím zjevnou lhostejnost vůči životu a zdraví osob, zároveň porušili základní společenské hodnoty, a to nenahraditelným a nejen v České republice dosud nevídaným způsobem. Uložení trestu kratšího trvání za trestnou činnost, která svou mimořádnou závažností, následky na životě a zdraví osob či celospolečenským dopadem výrazně převyšuje i ty jinak nejzávažnější trestné činy, by proto nebylo způsobilé účinně ochránit společnost před tak vysoce nebezpečnou kriminalitou. Lze tudíž konstatovat, že soudy nižších stupňů posoudily správně i naplnění požadavku pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí," komentoval pro Deník krátce po rozhodnutí NS mluvčí Petr Tomíček

Současné odmítnutí stížnosti Rudolfa Fiana ÚS nechtěl komentovat. Zlínský deník získal k poslednímu vývoji vyjádření soudce Romana Kafky, který ještě jako státní zástupce metanolovou kauzu dozoroval a který se svým týmem vypracoval původní obžalobu na 31 obviněných. Podle jeho slov jej nepřekvapil.

„Ústavní soud zkoumá porušení Ústavou ČR chráněných lidských práv a svobod a k jejich porušení zjevně nedošlo. A to ani pokud se týče práva na spravedlivý proces, ani uloženého trestu. Ten je sice tvrdý, ale zcela spravedlivý a zákonný a není v rozporu se zákazem ukládání krutých a nelidských trestů,“ komentoval Roman Kafka.

Svou stížnost stejně jako Rudolf Fian poslal k Ústavnímu soudu i další doživotně odsouzený Tomáš Křepela, tu zatím ÚS neprojednával.

Metanolová kauza vypukla 3. září 2012, kdy se mezi lidi dostala smrtící směs jedovatého alkoholu. Dosud si vyžádala 50 obětí, z toho 38 lidí zemřelo od vypuknutí aféry s otráveným alkoholem do konce roku 2012. Alkoholu se smrtící směsí metanolu se napilo cca 140 lidí, 79 poškozených otravu přežilo, desítky z nich však s trvalými následky. Původně obžalovaných ve zlínské větvi metanolové kauzy bylo 31.