Ne každý však s odstrojením a zbavením se tradičního symbolu Vánoc spěchá.

„Zdá se mi zvláštní vyhodit stromek hned po Štědrém dnu. Myslím, že to dělají lidé, kteří jsou sami nebo se chystají odcestovat třeba na hory a mají strach z opadání jehličí,“ mínila Petra Proksová ze Vsetína. „U nás míváme stromeček, pokud vydrží, až do Tří králů,“ doplnila.

Také pracovníci technických služeb očekávají největší nápor nepotřebných stromků hned v prvním týdnu nového roku. „Jsme na to ale připraveni a už nyní jsme průběžně v kontaktu s kolegy, kteří mají na starosti svoz odpadu a mají proto v terénu větší přehled,“ potvrdila vedoucí provozu veřejné zeleně ve vsetínských technických službách Jana Zvoníčková.

Podle jejích slov už si lidé navykli odkládat stromky vedle popelnic. „Zvláštní kontejnery nepřistavujeme, protože se vždy objeví někdo neukázněný, kdo do nich vhodí i běžný komunální odpad,“ vysvětlila Zvoníčková.

Sesbírané stromky najdou také své další využití. „Projdou takzvaným štěpkováním, neboli drcením ve speciálních strojích. Vzniklá dřevní hmota bude dále zkompostována ve fermentorech v Logistickém centru odpadů na Bobrkách,“ vylíčila Zvoníčková. Ze zkušeností vyplývá, že poslední stromky se svážejí a zpracovávají až v polovině února.