Ve videu Klicpera uvedl, že po hodině od začátku pokusu a 1200 metrů od výpusti je vidět, jak se barvivo míchá do celého toku. Jde o místo pod jezem Juřinka 2. Chvíli předtím v záznamu řekl policejní technik, že je zelené zabarvení v šířce celé řeky.

Rybáři však dnes u soudu uvedli, že první uhynulé ryby pozorovali až u Choryňského mostu, tedy asi 3,5 kilometru po proudu od výpusti firmy Energoaqua, která je z ekologické havárie ze 20. září 2020 spolu s ředitelem podniku Oldřichem Havelkou obžalovaná.

"Já to považuju za velmi důležitý důkaz, který od prvopočátku ukazoval, že šetření nešlo správným směrem," řekl k videozáznamu Havelka, který vinu stejně jako zmocněnec firmy Vladimír Kurka odmítl.

Podle Havelkova obhájce Jiřího Obluka je video v brutálním rozporu s tím, co Klicpera uvedl v písemném vyhotovení znaleckého posudku. Znalec podle něj napsal, že k úplnému promísení barviva s vodou došlo až 3,4 kilometru od výpusti firmy Energoaqua. Státní zástupce Jiří Sachr nepovažuje výroky technika a znalce ve videu vzhledem k jejich postavení za rozhodující. Poukázal na fotografie z dronů, které podle něj dokazují, že těsně před jezem Juřinka 2 se odpadní a povrchové voda nepromísila a zabarvení se i pod jezem drželo při pravém břehu řeky.

Ryby podle rybářů při otravě vyskakovaly z vody, jiné se točily kolem vlastní osy nebo plavaly leklé břichem vzhůru. Někteří z rybářů z vody cítili i zápach chlóru, jiní nikoliv.

"Ryby jako sebevrazi vystřelovaly do kamenů na břeh. Na všechny strany. Utíkaly před tím, co tam teklo. Cítili jsme zápach jako Savo," řekl rybář Jiří Kašpar.

Uvedl, že spolu se synem a dobrovolným hasičem odebral do tří propláchnutých PET lahví vzorky vody, které pak předal Elišce Trčkové z oddělení životního prostředí Městského úřadu v Hranicích na Přerovsku.

Také Trčkovou dnes soud předvolal k svědecké výpovědi. Potvrdila, že od rybářů převzala dvě PET lahve se vzorky vody.

"Se zástupcem České inspekce životního prostředí jsme naznali, že jsou neprůkazné, nevěděli jsme, odkud to je, nabrali jsme nové, kvalitní," řekla Trčková. Vodu od rybářů podle ní vylili.

Mnoho živých ryb pozorovali rybáři po otravě u lávky pro pěší ve Lhotce nad Bečvou na Vsetínsku. Nachází se asi 1,5 kilometru po proudu pod výpustí společnosti Energoaqua, kudy se podle obžaloby jedovaté látky do vody dostaly, a zhruba dva kilometry nad mostem u Choryně na Vsetínsku.

Svědek Lukáš Gerla vypověděl, že první uhynulé ryby v den otravy viděl asi 100 metrů pod poslední výustí ve Lhotce nad Bečvou, která se nachází na pravém břehu Bečvy poblíž bývalého vepřína. Domnívá se, že jedovaté látky se do řeky dostaly právě tudy, což prý řekl i zasahujícím hasičům a policii. "Nejel tam nikdo, neřešil to nikdo. Jiný kanál to být nemohl. Ten kanál byl vybělený, spálený. Kam vede, neví nikdo," řekl Gerla. Na ostatních výše položených výpustích podle něj rostl mech a řasy.

Stejně jako další rybáři před soudem tvrdil, že některé leklé ryby byly poleptané. Jiní rybáři na nich však nic zvláštního nepozorovali. Část rybářů si také stěžovala, že je po ponoření do vody pálily ruce. Řeka měla podle rybářů v době otravy kvůli suchu nízký průtok, voda v ní ale byla čistá. Hlavní líčení by mělo pokračovat ve středu 22. února.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku ústí do Bečvy.

Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.