Jehly náleží mezi nebezpečný zdravotnický odpad a do kontejnerů nepatří.

Jejich likvidace má speciální pravidla.

Během ledna se ale na třídicích linkách objevily už dvakrát.

„Šlo o desítky jehel a obalů od infuzí. V minulosti jsme na takový odpad nenarazili,“ uvedl dispečer Technických služeb Vsetín (TS) Karel Kocourek.

Odpady, které mohou poranit, vyžadují zvláštní opatření při manipulaci ve zdravotnických zařízeních i mimo ně.

„Musí být shromažďované odděleně od jiných odpadů v nepropustných a neproniknutelných prostředcích,“ upřesnil ředitel TS Jan Štěpaník.

Původce tohoto odpadu ohrozil zdraví pracovníků třídicí linky.

„Porušil také zákon o odpadech a obecně závaznou vyhlášku města. Za to hrozí fyzické osobě pokuta až padesát tisíc. Pro právnickou osobu je sazba až tři sta tisíc korun,“ upozornila pracovnice odboru životního prostředí Vlasta Živocká.

Podle vyjádření Vsetínské nemocnice se zřejmě jedná o materiál použitý v rodině, která doma pečuje o nemocného příbuzného.