Pro dívenku si proto v úterý ráno do domácnosti dvaačtyřicetiletého muže přijeli soudní vykonavatelé v doprovodu pracovnic sociálně právní ochrany dětí a justiční stráže.

O umístění Elišky do péče matky rozhodl Krajský soud v Ostravě. Zrušil tak opačný verdikt vsetínského okresního soudu, který naopak před tím dcerku svěřil otci.

„Nevím, co mám dělat, Eliška k mámě nechce," uvedl včera pro celostátní média otec dívky Jaroslav Bartoník.

Do Horní Lidče proto zamířili vykonavatelé, jejichž úkolem bylo rozhodnutí krajského soudu převést na skutečnost. „Podobné případy, kdy se odebírá dítě jednomu z rodičů a převáží ke druhému, se stávají velmi zřídka," uvedl soudní vykonavatel, který měl odebrání Elišky otci na starost.

Za posledních dvacet let se podle něj udály tři nebo čtyři. „Častější jsou případy, kdy odvážíme děti do dětských domovů. Například v situacích, kdy je dítě záškolák, rodiče nezvládají výchovu, mají problémy s alkoholem a podobně," doplnil vykonavatel. Takové situace nastávají prakticky každý měsíc.

Případ pětileté Elišky by přitom soud vůbec řešit nemusel a dívka by se tak vyhnula traumatizujícímu zážitku. Podle soudních vykonavatelů by úplně stačilo, kdyby se rodiče sami dokázali dohodnout. „Tento případ byl navíc specifický tím, že dívka k matce jít nechtěla. Chtěla zůstat u otce," poznamenal soudní vykonavatel.

Na Elišku a její matku nyní v Luhačovicích dohlédnou sociální pracovnice. Otec dívky totiž matku viní z náklonnosti k alkoholu. To však žena popírá.

Případem pětileté dívky se zabývali také pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí vsetínské radnice. „Vsetín ale není v současné době příslušným úřadem pro záležitosti nezletilé a není jejím kolizním opatrovníkem," upozornila mluvčí města Jana Čadová.

V letošním roce vsetínští úředníci pouze zajišťovali na žádost soudu či rodičů některé záležitosti. Jak uvedl pro média otec, byla to například pomoc se sepsáním žádosti o předběžné opatření, aby Eliška mohla zůstat u něj. „K případu se nebudeme vyjadřovat vzhledem k mlčenlivosti a k zájmu nezletilé," upozornila Jana Čadová.

Potvrdila ale slova soudních vykonavatelů, že předání dítěte do péče druhého rodiče na základě soudního nařízení je ojedinělou záležitostí. Pracovníci sociálně právní ochrany dětí se v těchto vyhrocených kauzách snaží s rodinou pracovat. „Působí na rodiče, aby se byli schopni dohodnout na záležitostech týkajících se dětí, případně odkazuje rodiče na další odborníky," přiblížila mluvčí.

V případě, že soud určí orgán sociálně právní ochrany dětí opatrovníkem, chrání jeho pracovníci práva a zájmy nezletilých dětí v záležitostech, kde dochází ke střetu zájmů mezi nimi a rodiči. „Zjišťují názor dítěte s ohledem na jeho věk, zjišťují poměry dítěte a podávají zprávy soudu. Vyhodnocují situaci a navrhují důkazy k objasnění složité situace a podobně," vyjmenovala Jana Čadová.