Šéf Městské policie Rožnov Aleš Pilař v rozhovoru pro Deník o problematice drog

Jak vážná situace je na Rožnovsku z hlediska drogové problematiky?

Z pohledu obecného boje s drogovou problematikou v celé České republice na tom tenhle region úplně špatně není. Nejsou tady žádní narkobaroni, tedy velkodistributoři drog nebo gangy dealerů, kteří by nabízeli drogy na ulici za bílého dne a komukoli. Tady se vyskytují převážně takoví lokální šmudlalové, kteří si z Polska dovezou suroviny a pak to piplají doma na kuchyňské lince. Nebo sednou na kolo, odjedou do lesa a tam několik dávek doslova uvaří na pařezu. Vyrábějí drogy v malém množství, a pak je distribuují přímo ze svého bytu své klientele. Říká se tomu uzavřená drogová scéna. V těchto případech je ovšem daleko složitější tyto výrobce a distributory odhalit a hlavně usvědčit. Nehledě na to, že i z těchto zdrojů se droga může dostávat třeba až do škol.

Není problematika drog spíš záležitostí Policie České republiky?

S tímto názorem se setkávám často. Ihned poté, co jsme testery zakoupili, jsem slýchal, že drogy nejsou naše starost. Já tvrdím, že jsou. K drogové problematice je třeba přistupovat komplexně. Naší kompetencí není pátrat po velkovýrobcích drog. Nás se týkají až koncoví uživatelé, kteří, závislí na drogách, páchají různou trestnou činnost.¨Drogově závislá osoba má zhoršenou společenskou uplatnitelnost. Hůře si hledá zaměstnání, přichází tak o zdroj příjmů. Možným zdrojem obživy a peněz na drogu je série drobných krádeží v obchodech nebo jinde v jejím okolí. Ohledně této problematiky přinese zajímavé výstupy centrální registr přestupků, kde se od října 2016 shromažďují například údaje právě o těchto drobných deliktech. Abych to shrnul, tyto drobné krádeže jsou činy, které spadají do naší kompetence. My nemůžeme neustále řešit jen následek, ale musíme hledat příčinu.

Proto ty testery?

K nákupu jsem se rozhodl po dlouhodobém sledování vývoje drogové scény. Za svého působení na této pozici jsem nashromáždil spoustu poznatků a podezření, že se tu drogy vyrábějí, distribuují i užívají. Nejčastěji jsme se setkávali s podezřením u řidičů a mladistvých. To jsou také dvě hlavní skupiny, na které se zaměříme.

Proč právě řidiči a mladiství?

Často se stává, že řidič vykazuje známky možného požití návykové látky. Do- teď jsme ho mohli podrobit testu na alkohol. Pokud byl negativní, povolali jsme hlídku Policie České republiky, která provedla orientační test na drogy. Od nynějška díky testerům už tuto práci zastaneme my. Celý proces se tak zjednoduší a zrychlí. Mladiství jsou zase skupina, která je závislostí nejvíce ohrožená. Období okolo patnácti let je doba, kdy chce člověk zkoušet nové věci. Lehce se tak nechá zatáhnout do experimentu s návykovou látkou. U mladého organismu se navíc psychická i fyzická závislost na návykové látce buduje daleko rychleji.

Kde všude budete mladistvé testovat? Budete docházet třeba i do škol?

Do škol pouze v takovém případě, kdyby měl učitel nebo jiný pedagogický pracovník podezření, že je nějaký student pod vlivem drogy. Pak nás může zavolat. V takovém případě u testování musí být i rodič. Pokud by se užití drogy potvrdilo, řešila by to Policie České republiky. Je tedy nejpravděpodobnější, že by školy kontaktovaly přímo ji. My budeme testovat tehdy, pokud v nás nějakým způsobem vzbudí podezření, že by mohli být pod vlivem návykové látky. Jednalo by se o podezření z nedovolené výroby nebo opatření omamné látky vůči osobě mladší osmnácti let. Podle zákona o obecní policii je strážník povinen zakročit, jestliže je trestný čin nebo přestupek páchaný nebo pokud je důvodné podezření z jeho spáchání.

Jaký typ testerů jste zakoupili? Je testování složité?

Jsou to testery, které používá Policie České republiky. Prověřený a osvědčený model. Orientační testování je jednoduché. Jednorázovým testerem se podezřelému setřou sliny z jazyka a za malý moment na testeru vidíme, jestli jsou v organismu drogy přítomné, či ne. Tento model detekuje až pět druhů nejzákladnějších návykových látek. Pokud test vyjde pozitivně, můžeme převézt dotyčného do zdravotnického zařízení, kde se podrobí dalšímu testování, nebo jej předat Policii České republiky. V tomto směru je spolupráce s rožnovským obvodním oddělením policie na velmi dobré úrovni.

Kolikrát například do měsíce takový případ řešíte?

To teď ještě nemůžu zodpovědět. Uvidíme, jak rychle pětadvacet zakoupených testerů využijeme. Zatím jsme měli jeden případ. Řidiče pod vlivem drogy. Takových tady samozřejmě může pobíhat víc, ale neví se o nich. To je pak další problém.

Můžete být konkrétnější?

Poznatků a upozornění na možné případy máme samozřejmě daleko víc. Jenže jen zlomek lidí je ochotný své podezření nahlásit oficiálně. Tohle ale není jen případ drog. Lidé si zkrátka musejí uvědomit, že bezpečnost ve městě není jen záležitostí policie, ale je hlavně zájmem každého člověka. Iniciativy musejí přicházet právě od obyvatel. Je důležité nebýt ke svému okolí hluchý a slepý a případná podezření oznamovat neprodleně. Právě v místech, kde si lidé svého okolí všímají, se lumpům špatně vede. Přílišná pozornost jim moc nevyhovuje. Na městskou policii je možné obrátit se v kteroukoli denní i noční dobu. Jsme ve službě nepřetržitě. Neznáme něco jako zbytečný výjezd, hlídky jsou v ulicích neustále. To znamená, že případná informace jen nasměruje naši pozornost na konkrétní místo.