Vloni v květnu byla odsouzená okresním soudem na tři roky, náhradu škody a k čtvrtmilionovému peněžitému trestu za podvod. Její manžel, který jí v podvodu pomáhal, dostal rok odnětí svobody s dvouletým odkladem a peněžitý trest 90 tisíc korun. Bývalý nadřízený Kutrové, Miroslav Ševčík, dostal peněžitý trest padesát tisíc a tříletý zákaz výkonu funkce s rozhodovací a kontrolní pravomocí v orgánech státní správy na dobu tří let.

Koncem února pak senát krajského soudu za předsednictví soudkyně Marie Káňové změnil v odvolacím řízení verdikt a odsoudil ji ke 14 měsícům vězení s tříletou podmínkou a peněžitému trestu 90 tisíc korun. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Ostatním obžalovaným potvrdil soudní senát původní tresty.