Hlavní slovo měla Jarmila Hasoňová ze zlínského Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Včerejší beseda nesla název: Italské manželství nebo domácí násilí? Příští čtvrtek se bude setkání opakovat. Obě uspořádalo Sluníčko společně se vsetínským Azylovým domem pro matky s dětmi a finančně podpořil Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund.