Podle obžaloby způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Kromě firmy je obžalovaný též její ředitel Oldřich Havelka. Zmocněnec společnosti Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítají.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Řeka Bečva u Hustopečí nad Bečvou - Okolí mostu přes řeku Bečvu nedaleko Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem rybáři zaznamenali první otravy ryb na snímku z 15. září 2021.
Technolog ČOV firmy Energoaqua odmítl, že by podnik způsobil havárii na Bečvě

O havárii se Stachovec podle vlastních slov dozvěděl den po úniku jedovatých látek od kolegy. Ve stejný den se setkal s inspektory České inspekce životního prostředí (ČIŽP), kteří odebrali vzorky vody pod vyústí firmy Energoaqua do Bečvy. "Viděl jsem běžně vytékající vodu a kameny porostlé řasami. Nic nenasvědčoval tomu, že by tudy vytekla nějaká chemická látka," řekl Stachovec.

Uvedl, že jednu lahvičku s odebraným vzorkem vody si spolu s kolegou z firmy od inspektorů vzal a předali ji do akreditované laboratoře. "Nechali jsme zkontrolovat toxické látky a těžké kovy," řekl Stachovec. Na výsledky však podle něj Energoaqua kvůli policejnímu prověřování kauzy čekala asi tři týdny. "Byly tam naměřeny nadlimitní hodnoty kyanidů," uvedl svědek.

Chemička DEZA - Valašskomeziříčská chemička DEZA
Vzorky vody z Dezy byly v den otravy Bečvy v pořádku, tvrdí její pracovník

Jakékoliv podezření, že by za otravu řeky mohla čistírna odpadních vod firmy Energoaqua, přesto neměl. "Od prvního kontaktu inspektorů jsme se pravidelně scházeli jak s vedoucím, tak s technologem a diskutovali jsme různé možnosti. Následně jsme prověřovali provozní data a laboratorní rozbory. A nic nenasvědčovalo tomu, že by čistírna měla nějaký nestandardní provoz o víkendu," uvedl Stachovec.

Poté, co inspektoři několik dní po havárii zahájili předběžnou kontrolu ve firmě Energoaqua, se podle něj pracovníci podniku zaměřili na kontroly kyanidových vod.

"Prověřili jsme záznamy přijatých kontejnerů kyanidových odpadních vod a celý proces jejich čištění. Zjistili jsme, že v kyanidových jímkách se nacházely dvě plné jímky, jedna byla z půlky, takže tam nic nechybělo. Na provoze, kde byly naposledy přečerpány přečištěné odpadní vody kyanidové, výška hladiny v této nádrži se nepohnula. Takže jsme vyhodnotili situaci, že havárii, co se týče kyanidových odpadních vod, nemohla být způsobena na provoze," řekl Stachovec.

Odstraňování následků masivního úhynu ryb v řece Bečvě v Hranicích, pondělí 21. září 2020
Barva žaber mrtvých ryb z Bečvy nenasvědčovala otravě kyanidem, řekl rybář

Jakýkoliv podíl firmy Energoaqua na ekologické havárii na řece Bečvě v minulých týdnech odmítli i další její pracovníci. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Hlavní líčení ve sledované kauze začalo koncem letošního ledna. Nařízeno je na 39 jednacích dní, a to až do prosince. Spis k případu má několik tisíc stran.