Loni nechali tamní radní soudně vystěhovat šestnáct dlužníků. Letos dva. A dalších deset jich o střechu nad hlavou přijde, jen co návrhy k exekuci projedná soud.

Včera musel opustit městský byt nájemník, který radnici dluží zhruba padesát tisíc korun. A to bez penále z prodlení a nákladů soudního řízení.

Garsonku v Zašovské ulici mu město pronajalo před dvěma lety. Záhy ale muž přestal platit činži, a před několika měsíci odešel neznámo kam.

„Kdyby požádal o ukončení nájemního vztahu dříve, než jsme věc předali soudu, mohl být jeho závazek mnohem nižší,“ poukázala referentka pro bytové záležitosti městského úřadu Ilona Grossmannová na chybu, které se neplatiči často dopouštějí.

Exekuce se při neúčasti uživatele omezila jen na prohlídku bytu, kde muž zanechal několik kusů ošuntělého nábytku a dveře s chybějící skleněnou výplní. A na výměnu zámku.

„Dlužník zde nenechal žádné cennější věci, které bych mohla prodat v soudní dražbě,“ přiblížila exekutorka Dagmar Šímarová.

To, co po nájemníkovi v garsonce zbylo, uschová na šest měsíců městský úřad.

„Pokud si majitel věci do té doby nevyzvedne, prodá je město v dražbě. Výtěžek si pak nechá na pokrytí nákladů za úschovu,“ řekla Šímarová.

Nájemce po sobě nechal byt v docela uspokojivém stavu. „Čekali jsme, že to bude mnohem horší. Bude sice nutné provést menší opravy, vymalovat, spravit elektroinstalaci, ale náklady nepřesáhnou deset tisíc korun,“ uvedla Vlasta Číhalová z realitní kanceláře Aval, která dům spravuje.

Náklady připočte realitní kancelář k dluhu za nájemné. Kvůli neznámému místu mužova pobytu ale bude vymáhání dost složité.

Z nezájmu o uvolněný byt nemá město obavy.

O obecní byty je navzdory výraznému zvýšení nájemného velký zájem.

„Evidujeme kolem tří set padesáti žádostí,“ poznamenal mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.

Současní uživatelé obecních bytů dluží radnici přes šest set osmdesát tisíc korun.

„Většími dlužníky jsou exekučně vystěhovaní. Jejich závazky činí téměř čtyři miliony korun,“ doplnil Beneš.