Potvrdil tak červnové rozhodnutí zlínského krajského soudu, proti němuž se obžalovaný odvolal. Seniorovi byla také nařízena protialkoholní ústavní léčba.

Podle Majzlíkova obhájce Libora Knota soud nesprávně vyhodnotil vinu i trest obžalovaného. „Skutková zjištění byla nesprávná a neúplná. Soud nevyslechnul všechny navržené svědky. Sousedé, kteří pana obžalovaného a jeho družku znali, navíc nevypovídali o samotném skutku, ale o tak podružných okolnostech, jakými byla pověst obžalovaného, nebo jeho vztah k alkoholu,“ uvedl Knot. Krajský soud podle něj také neprověřil možnost, že by ženě mohl smrtelná zranění způsobit někdo jiný, případně že by si je mohla žena, která rovněž hojně požívala alkoholické nápoje, způsobit sama.

Podle předsedy senátu Petra Angyalossyho však soud prvního stupně nic nezanedbal. Poškozená si zranění jednoznačně nemohla způsobit sama, což dokázaly i četné znalecké posudky. Majzlík navíc poškozené ženě způsobil mnohem více zranění, než ta, ke kterým se ve své výpovědi přiznal.

Soudce poukázal pouze na jednu procesní vadu, kterou však ani rozhodnutím vrchního soudu nelze opravit. „Dle zákona by měl být obžalovaný zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Krajský soud tedy pochybil v jeho prospěch. Protože se však proti tomuto rozhodnutí neodvolal ani státní zástupce, nemůžeme toto rozhodnutí změnit,“ vysvětlil Angyalossy.

Sám obžalovaný se k celému případu nevyjadřoval a nechal mluvit svého obhájce. Soudní líčení rušil svými nemístnými poznámkami pouze Majzlíkův přítel, který se zklidnil až po hrozbě vyvedení z jednací síně.