close Terapeutka Hana Sládková info Zdroj: se svolením terapie11.cz zoom_in Terapeutka Hana Sládková V dnešní době je pro řadu lidí návštěva psychologa a s ním spojené výdaje mimo jejich možnosti. Dostupnější variantou se tak při řešení problémů může stát skupinová terapie.
Ta umožňuje setkávání s lidmi, kteří mají problém a rozhodli se mu čelit. Žijeme ve skupinách od dětství a jinak to ani nedovedeme. Jsme tvorové sociální a své problémy potřebujeme sdílet s ostatními. Přináší nám to úlevu a posílení. Terapeutické skupiny jsou založeny na vzájemné pomoci a podpoře. Cílem je vytvoření prostoru pro to, aby si tito lidé mohli vzájemně vyměnit zkušenosti, poznatky, a především nalézt bezpečí, podporu a zjistit, že v dané situaci nejsou sami.

Jsou obavy, že se budu před ostatními stydět otevřeně hovořit, běžné?
Ano, ale hned první sezení bývá vždy úspěšné. Většinou ho účastníci očekávají s takovým strachem, že se jim po jeho proběhnutí velmi uleví.

Podle některých terapeutů je ukončení skupinové terapie méně problematické než ukončení dlouhodobé individuální terapie. Klienti ve skupinové terapii si obvykle více uvědomují, že terapie není způsobem života, ale procesem se začátkem, středem a očekávatelným koncem. Nejčastěji se s bolestí ze ztráty skupiny klienti vyrovnávají tím, že vzpomínají na zážitky ze skupinových sezení, vzájemně si připomínají, jací tehdy byli, a vždy dochází k osobním vyznáním.

Jaké jsou benefity skupinové terapie?
Důvěrnost a intimita, která časem mezi členy vzniká, způsobuje, že člověk k sobě nechá přiblížit druhé tím, že před nimi nic netají a naopak se svěřuje se svými jinak skrývanými bolestmi. Jinými slovy to znamená, že ostatním důvěřuje a neobává se jejich soudu a vlastního znehodnocení. Vzájemná důvěrnost rozložená na více osob silněji podporuje směřování jednotlivců k sebeodkrytí.

Může pomoci i to, že je nám ve skupině někdo nesympatický?
Konflikt (očekávatelné vyústění nesympatií) v průběhu vývoje skupiny je tak nevyhnutelný, že jeho nepřítomnost svědčí o narušení průběhu vývoje skupinové terapie. Může být dokonce pro průběh terapie velice cenný, pokud jeho intenzita nepřekročí toleranci členů skupiny a nevymyká se jejím normám. Naučit se účinně zacházet s konfliktem je důležitým krokem, který přispívá k individuálnímu zrání a emoční odolnosti.

Pokud terapeut dělí svůj čas mezi deset osob, dosáhnou jeho klienti cíle za delší čas?
Individuální a skupinová terapie pracují na rozdílných principech, pro které není možné toto srovnávání. Úloha terapeuta ve skupině spočívá ve vytvoření a udržení skupiny, budování skupinových norem, bezpečí a kultury skupiny a také v aktivaci a reflexi procesu „tady a teď“. Terapeutická skupina pak čerpá z aktuálně vzniklých zážitků, díky kterým vznikají silné vzájemné city mezi členy skupiny, k terapeutovi a k celé skupině.

Je předem daný nějaký počet terapií?
Skupiny jsou buď otevřené, nebo uzavřené. Uzavřená skupina po zahájení uzavře své brány, nepřijímá žádné nové členy a setkává se na předem určeném počtu sezení, například jednou za tři týdny po dobu jednoho roku. Otevřená skupina si udržuje stálou velikost tím, že vždy nahrazuje členy, kteří odcházejí ze skupiny. Mnoho otevřených skupin pokračuje po neurčitou dobu, i když se její členové v průběhu času úplně promění. Každý člen do skupiny vstupuje dobrovolně a sám si určuje, zda a kdy se zapojí do diskuze. Tím se přirozeně otevírá možnost mluvit o svých starostech s někým, kdo má podobné těžkosti.

Jak lidé zvládají rozpuštění skupiny?
Vzájemné a plánované ukončení skupinové terapie je pozitivní, nedílnou součástí terapeutického procesu, který zahrnuje shrnutí, truchlení a zahájení další fáze života. Zakončení by mělo být jasné a zřetelné, představuje zážitek hranic, ukončení. Terapie by měla skončit (podle Freuda), když už nejsou vyhlídky na další zisky a patologie jedince zmizela. Někomu k dosažení stačí měsíce, někdo potřebuje roky. Každý má jinak vysoké a specifické cíle. A k definici Freuda se dají dodat další naplněné cíle: schopnost milovat sám sebe, dovolit si být milován, objevit své vlastní hodnoty a věřit jim, naučit se hrát si, dosáhnout většího sebeuvědomění, větších interpersonálních schopností a zralejších obran.