„Dohromady se jí podařilo složit 450 tisíc korun," informovala ředitelka luhačovické Charity Svaté rodiny Lenka Semelová. Do této částky přispěli pěti tisíci korun.

Tříkrálová sbírka

Přidala se také slavičínská pobočka: „Z Tříkrálové sbírky jsme zatím věnovali deset tisíc korun," sdělila její ředitelka Milena Tománková. Do pomoci zaplaveným oblastem se zapojily i pobočky ve Valašských Kloboukách, Otrokovicích, Zlíně a dalších městech Zlínského kraje.

„Charita ČR ve spolupráci s Charitami v regionech vyčlenila na pomoc 2620 tisíc korun. Jsme rádi, že se to podařilo i v době, kdy jsou naše sociální služby ohroženy škrty ve veřejných financích. Tak rychle můžeme reagovat mimo jiné díky tradiční Tříkrálové sbírce, ze které jde část výtěžku právě do krizového fondu," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Zapojit se je samozřejmě možné finančně i materiálně, avšak sbírku na hmotnou pomoc zatím Charita ve Zlínském kraji neplánuje.

„Potřeba materiální pomoci prozatím není velká, protože máme zásoby v povodňových skladech a jsme schopni zatím uspokojit potřeby," doplnil předseda kolegia Charity ČR pro mimořádné události Martin Zamazal.

Charita ČR má již zkušenosti s povodňovými situacemi z let 1997, 2002, 2006, 2009 a 2010. Ve Zlínském kraji naposledy výrazně pomáhala při povodních před třemi lety.

Chcete pomoci? Pokud byste také vy rádi zaslali peněžní podporu lidem v oblastech zasažených přírodní kalamitou, využít na to můžete sbírkové konto: 11998822/0800, VS 906 či dárcovské konto: 88444422/0800, VS 906. Pomoc je možná i prostřednictvím textové zprávy. Text DMS CHARITAPOMOC zašlete na telefonní číslo 87777Za jednu odeslanou DMS obdrží Charita 27 korun.

MICHAELA BARTOŠOVÁ