„Největším problémem kaple byla statika. Od šedesátých let minulého staletí byla totiž kaple v podstatě odtržená od budovy zámku. Dalšími příčinami chátrání byla také vlhkost a dřevokazný hmyz," prozradila Jana Pluhařová, kastelánka zámku ve Vizovicích.

Vyšlo v novinách, foto v AG)Do záchrany památky se s kolegy pustit restaurátor Jindřich Martinák.

„Pracujeme na oltáři a jednotlivých sochách. Práce je tu dost, některé sochy měly uražené například prsty a i dřívější opravy byly dělané spíše ke škodě památky," prozradil restaurátor, který také doplnil, že v tomto případě nejde o komplexní restaurování, ale spíš o zakonzervování některých prvků.

„Nepodařilo se získat potřebný počet financí. Za to, co se podařilo, vděčíme naší bývalé starostce Aleně Hanákové. Ještě jako poslankyně nám s dotací pomohla," podotkla kastelánka zámku.