Pacientku je nutné urychleně izolovat a dopravit do Nemocnice na Bulovce, kde funguje jediné civilní pracoviště pro superspecializované případy infekčních nemocí v České republice. Hasiči ze Zlína si ve středu vyzkoušeli v Luhačovicích katastrofický scénář zajištění nakažené ženy.

Biologické či chemické ohrožení, teroristický útok nebo virus Ebola. Těmito tématy se hemžil další ročník mezinárodní konference Medicína katastrof.

Již dvaadvacátý ročník přinesl téma Připravenost státu na bezpečnostní hrozby. Hovořilo se o ochraně obyvatelstva při mimořádné události s biologickým, chemickým a radiačním ohrožením.

Nejnovější poznatky

Prezentovány byly nejnovější poznatky při řešení mimořádných událostí včetně epidemií, pandemií, terorismu a migrace osob ze zemí třetího světa.

Připraveny byly také praktické ukázky.Jak probíhá izolace pacienta s podezřením na hemoragickou horečku ebola nebo s jiným prokázaným vysoce nakažlivým onemocněním a jeho transport, předvedli v praktické části konference záchranáři Královéhradeckého kraje společně s hasiči města Zlína.

„Jakmile je oznámen případ s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu, je potřeba kontaktovat epidemiologa, který provede odbornou analýzu a stanoví rizika,“ uvedl vedoucí pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Karel Kouba.

Řešení při jaderné události

V druhé ukázce se pak mohli účastníci konference seznámit i se zásahem při řešení následků radiační nebo jaderné události.

Konference Medicína katastrof má podle pořadatelů vysoce odbornou stránku a posouvá Zlínský kraj do centra veškerého dění v oblasti Integrovaného záchranného systému.

„Důležité je i propojení s akademickou sférou. Se závěry konference a následnými doporučeními jsou poté seznámeni například Bezpečnostní rada státu, parlament, Senát i vláda a výsledky jsou publikovány,“ přiblížila děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení UTB Zuzana Tučková.

Lenka Hajdová ze společnosti Ego Zlín, která vyrábí ochranné pomůcky a na organizaci konference se také podílí, uvedla, že letos o konferenci projevili zájem účastníci ze Slovenska, Španělska, Srbska, Rumunska, ale rovněž z Brazílie, USA, Uzbekistánu, Ruska nebo Ázerbájdžánu.

POSTUP IZOLACE

↗ Povolaný epidemiolog s primářem nemocnice nebo vedoucím lékařem služby rozhodují o dalších krocích.

↗ Sestra ve spolupráci s dalšími pracovníky připraví biobox: napustí dezinfekční kontejner, spustí filtroventilaci a připraví osobní ochranné pomůcky.

↗ Na místo se povolá hasičský záchranný sbor. Hasiči po příjezdu rozvinou dekontaminační jednotku a do ní umístí biovak. „Dekontaminují osoby, které byly s nemocnou v kontaktu,“ vysvětlil velitel jednotky hasičů města Zlína Karel Fuksa. Dále se podílejí na dekontaminaci a dezinfekci prostor, kterými prošel nemocný.

↗ Lékař a sestra týmu se obléknou do ochranného obleku, stejně tak jako hasiči. Ti nafouknou dekontaminační sprchu. Pak ji spojí s bioboxem.

↗ Lékaři pacientku naloží do biovaku a za asistence hasičů ji pronesou sprchou, kde dojde k dezinfekci vaku i záchranářů v oblecích. Poté naloží pacientku do sanitky a odvážejí ji do Prahy.

↗ Přivezený pacient je v biovaku vyložen transportním týmem a umístěn do dekontaminační jednotky, aby byl přendán do místního biovaku. V zevně dekontaminovaném biovaku je pacient převezen do bioboxu. V něm se pacient uloží na lůžko. Pacienta ošetří lékaři.

↗ Před opuštěním bioboxu personál opět vstupuje do oplachové jednotky – dekontaminační komory, kde se v obleku sprchuje po dobu 5 až 10 minut.