Ředitelství silnic a dálnic zahájí opravu povrchu vozovky od křižovatky pod Besedou přes ulici Čs. armády až po konec Cyrilometodějské ulice. Řidiče čeká částečná uzavírka a čekání na semaforech.

Místní se nedostanou ani k domům

Do konce června budou probíhat přípravné práce, v červenci pak cestáři přikročí k frézování a pokládce několika vrstev a finálního asfaltu. S ohledem na stavební práce bude v lokalitě částečná uzavírka a provoz budou řídit semafory.

V době frézování a pokládky živičných vrstev nebude možný vjezd k domům ani na vedlejší místní cesty, což se dotkne například odboček na sídliště Palackého, do ulic Luční i Cyrilometodějská, příjezdu k poliklinice a na další místa. Pracovat se bude v šesti etapách, každá zabere vždy jen jeden jízdní pás.

Po silnici denně projede až osm tisíc aut

„Investorem rekonstrukce silnice I/57 je Ředitelství silnic a dálnic, stavbu bude provádět Eurovia. Vzhledem k intenzitě dopravy, která přes naše město proudí, nás čeká velmi perný začátek léta. Prosíme obyvatele i přijíždějící řidiče o shovívavost v souvislosti s dopravními omezeními, která budou rekonstrukci krajské silnice doprovázet,“ vzkázal starosta Josef Bělaška.

Hustou dopravu ještě zvýšila uzavírka nedalekých Vlachovic, kde se staví kruhový objezd.

Město zřídilo na webu speciální informační servis

„Abychom zajistili co nejlepší informovanost obyvatel i návštěvníků města o průběhu rekonstrukce, zřizujeme na webu speciální sekci, kde budeme denně zveřejňovat aktuální podrobnosti od zhotovitele stavby, například o termínech, uzavřených úsecích i objízdných trasách. Informační servis zajistíme i prostřednictvím mobilního rozhlasu,“ přiblížil Josef Bělaška.

Předpokládaný průběh prací

1. 7. – 2. 7. + 29. 7. 2024 Etapa I: úsek od ul. 2. května (uzavřena) po ul. Školní (uzavřena), včetně uzavírek v úseku stavby

3. 7. – 4. 7. + 30. 7. 2024 Etapa II: od poloviny křižovatky ul. Nádražní (vjezd umožněn) po ul. Palackého (uzavřen výjezd naproti ul. Školní), včetně uzavírek v úseku stavby

5. 7. – 6. 7. + 31. 7. 2024 Etapa III: od ul. Soukenická (výjezd umožněn) po ul. 2. května, uzavření křižovatky Dobrovského – směr Sychrov (provoz veden přes ul. 2. května)

8. 7. – 9. 7. + 1. 8. 2024 Etapa IV: od poloviny křižovatky ul. Nádražní (vjezd umožněn) po ul. Soukenická (výjezd umožněn), včetně uzavírek v úseku stavby

10. 7. – 11. 7. + 2. 8. 2024 Etapa V: od vjezdu do města po ul. Školní (v provozu), včetně uzavírek v úseku stavby

12. 7. – 13. 7. + 3. 8. 2024 Etapa VI: od vjezdu do města po ul. Palackého (v provozu vjezd a výjezd naproti ul. Školní), včetně uzavírek v úseku stavby4. 8. – 26. 8. 2024 Dokončovací práce: průjezd stavbou bez většího omezení

27. 8. – 31. 8. 2024 Vodorovné dopravní značení