„Z tohoto důvodu informujeme, že Lesní hřbitov ve Zlíně bude v neděli 29. října 2017 pro veřejnost zcela uzavřen,“ uvedl za zlínskou městskou policii zástupce ředitele Pavel Janík. Podle něj má dle informací ČMÚ v průběhu noci na neděli a v neděli dopoledne (29. 10. 2017) postupně zesilovat západní vítr.

Nejsilnější vítr, s extrémním stupněm nebezpečí, je očekáván v poledních a odpoledních hodinách, kdy bude západní, postupně severozápadní vítr dosahovat rychlostí 11 až 16 m/s s nárazy 25 až 30 m/s, ojediněle až 35 m/s (125 km/h). Na horách lze očekávat vítr o rychlosti vichřice s nárazy 35 až 45 m/s (160 km/h). Ve večerních hodinách vítr zeslábne na čerstvý.

Doporučení ke zmírnění následků velmi silného větru
- Je předpovídán jev s extrémním stupněm nebezpečí. Lze očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení životů. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

- Před příchodem větru nutno zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

- Omezit pohyb venku a jízdy autem. Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách.

- Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. To platí i pro prázdné nebo poloprázdné nákladní auto a kamion. Hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici a neprůjezdnost silnice. Nutno sledovat dopravní zpravodajství.

- Neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávat pozor na vysoké sloupy.

- Dávejte pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, vůbec se k nim nepřibližujte.

- Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

- Vzhledem k očekávaným srážkám bude v podmáčeném terénu docházet k vyvracení stromů.