Své rozhodnutí oznámil v pátek na konferenci Voda a městská zástavba ve Veselí nad Moravou, kde cenu zástupcům města vrátil.

Ocenění získal před dvaceti lety za za přínos na realizaci nového využití Baťova kanálu pro turistiku. Jeho vizí bylo obnovit vodní cestu s ohledem na přírodní a technické památky. Kladl důraz na to, aby rozvojem turistické plavby kanál neztratil přírodní hodnoty. „Technické části stavby, které nebránily plavbě měly být zachovány, pokud možno ve formě technické památky. Podle těchto principů obnova probíhala zhruba do roku 2007,“ uvedl Ondračka.

O pět let později podal podnět na ochranu především typických Baťových plavebních domků a vyhlášení ochranného pásma památky na kanálových úsecích. Se stavebními kroky provedenými v posledních letech se neztotožňuje. „Například při rekonstrukci kanálového úseku Veselí nad Moravou Vnorovy byl kanál prostě jen rozšířen o dva až čtyři metry, bez vytvoření mělčinových zón, náhradních biotopů nebo jiných opatření. Pro údajnou neopravitelnost byly z veřejných prostředků zbourány dva historické domky obsluhy. Oba byly zachované téměř v původní podobě a ve vlastnictví státu nebo jím řízených subjektů,“ sdělil Ondračka.

Architekt se na konferenci omluvil za to, že vytvořil naivní a falešnou vizi spolupráce mezi obcemi, státem a ekologickými organizacemi při obnově této vodní cesty. „Nejsem staromilec a podporuji technickou rekonstrukci Baťova kanálu. Ale obnova bez ekologických opatření, bez vytvoření náhradních biotopů a při likvidaci budov a technologie technické památky zcela odporuje původní myšlence. Tady jde o dodržení principů ochrany přírodního prostředí a kulturních hodnot. Bez nich není turistické využití, s ohledem na vysoké provozní náklady trvale udržitelné. Projekt technické a přírodní památky byl zneužit pro naši „vlastní českou cestu" obnovu zmenšeniny Dunajsko-oderského kanálu s cílem jeho prosazení a demolice všeho, co je mu v cestě,“ shrnul Ondračka.