Mapování výskytu tří velkých šelem, které u nás společně žijí jen v Beskydech, se uskuteční už po jednatřicáté. Poprvé to bylo v roce 1984.

Ochránci chtějí obsáhnout území o rozloze dvanácti set čtverečných kilometrů. „Kolik šelem se na daném území pohybuje, zjišťujeme podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist," vysvětlila koordinátorka mapování šelem Dana Bartošová z rožnovské Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Podle posledních odhadů ochránců přírody se v Beskydech a přilehlé pohraniční oblasti Slovenska pohybuje osm až deset rysů. „Vzácně, v počtu několika málo jedinců, zde žijí také vlci a medvědi," doplnila Dana Bartošová.

Ochránci přírody a dobrovolní stopaři se při mapování výskytu šelem v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Kromě velkých šelem zaznamenávají i výskyt ostatních druhů zvířat.

Výsledky mapování následně vyhodnotí pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky z regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy. „Závěrečná zpráva bude k dispozici zhruba za měsíc," odhadla Kateřina Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.