Staré hroby se nacházejí na Smetanově ulici v takzvaném Zákostelí. „Jde o místo, kde se podle dostupných informací dříve pochovávalo. S největší pravděpodobností tak nepůjde o nijak zvlášť mimořádný nález," vyjádřil se například Miroslav Maňas z Valašských Klobouk.

Objevené hroby už prohlédl archeolog z Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Zajistil také provedení záchranného archeologického výzkumu.

„Odborníci při něm zajistili a zadokumentovali celkem jedenáct hrobů nebo jejich částí," uvedla tisková mluvčí valašskokloboucké radnice Sandra Novotná Kollerová.

S ohledem na ochranu lidských kosterních ostatků budou všechny hroby zakonzervovány zakrytím takzvanou geotextilií a zasypáním.

„Lidské ostatky, které se při bagrování dostaly mimo hroby, byly předány pohřební službě k jejich pochování," informoval vedoucí investičního odboru valašskokloboucké radnice Radek Bařinka.

Podle vyjádření archeologů se dá předpokládat, že objevené hroby pocházejí z doby před více než dvěma sty lety.

„Současný hřbitov byl totiž založen až v polovině 19. století. Předtím, od počátku 17. století, se ale pochovávalo také na farní zahradě a ještě dříve rovněž v bezprostředním okolí kostela," vysvětlil valašskokloboucké historik Petr Odehnal.