Přesto se organizátoři benefice rozhodli ve sbírání peněz pro Moniku Geršlovou pokračovat. „Jedenapůlletá dívenka se narodila s vrozenou vývojovou vadou mozku. Její léčba a rehabilitace jsou nákladné. Mnohé procedury pojišťovna neplatí. Proto jsme se rozhodli pokračovat," dodala Študlovjanka.

Sbírka pro Moničku potrvá do 24. listopadu. „Lidé mohou své finanční příspěvky vložit do kasiček," poznamenala Jana Šerá.

Ve Študlově pro tento účel umístí tři pokladničky. V místním kostele, v budově obecního úřadu a v jednom z obchodů ve vesnici.

Při sobotním Benefičním dni pro Moničku v Kulturním domě ve Študlově získali organizátoři akce od dobrovolných dárců dvaadevadesát tisíc korun. Tyto peníze již rodičům Moničky předali.

INFORMOVALI JSME Muzikanti hráli pro Moničku