„Kvůli ochraně netopýrů a ptáků hnízdících v okolí rybníku u Polešovic bude bezmála půl kilometru dlouhá dálniční oblast opatřena speciální ocelovou sítí s ptačími siluetami,“ přiblížil ředitel zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Síť bude pět metrů vysoká. Stavba dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem je výjimečná také tím, že je nutné využít netradiční stavební postupy a technologie.

„Kvůli nestabilnímu podloží a tekutým pískům jsme vůbec poprvé na dálniční stavbě museli využít pro zakládání mostů metodu ražených pilot, místo klasických vrtaných. A kvůli zvodnělému podloží musíme v řadě míst zpevňovat násyp dálničního tělesa speciálními geobuňkami. Tyto postupy nejsou běžné,“ naznačil Karel Chudárek.

V zimních měsících na D55 pokračují také práce na mostech, které jsou v různých fázích rozpracovanosti.

„Celkově budujeme mezi Starým Městem a Moravským Pískem devět mostů, z toho šest na dálnici a tři nad ní. Most u Moravského Písku máme již dokončený a řidiči už po něm jezdí v režimu předčasného užívání,“ popsal manažer oblasti Mosty Michal Hrutkai ze společnosti Skanska.

Téměř hotový je podle jeho slov také most u Kostelan, kde už zbývají jen dokončovací práce. „Na mostu u Polešovic, který je založený právě na ražených prefabrikovaných pilotách, teď bedníme nosné konstrukce a připravujeme se na armování. Betonáž mostu plánujeme na konec února,“ doplnil Michal Hrutkai.

Devítikilometrový úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem zprovozní ŘSD už letos v prosinci, a to společně s navazujícími stavbami D55 Babice – Staré Město a D55 Moravský Písek – Bzenec. Po dokončení vytvoří ucelený úsek v délce 21 kilometrů.

Přehled budovaných staveb D55, které ŘSD zprovozní v roce 2024

D55 5507 Babice – Staré Město
Délka úseku: 8460 m
Zahájení: 2020
Termín dokončení: 12/2024
Počet mostů: 13 (5 ostatní komunikace)
Mimoúrovňové křižovatky: 3
Délka protihlukových stěn: (počet 2) 1 999 m
Cena stavby dle smlouvy: 2 849 986 668 Kč (bez DPH)

D55 5508 Staré Město -  Moravský Písek
Délka úseku: 8800 m
Termín zahájení: 2021
Termín dokončení: 12/2024
Cena stavby dle smlouvy: 1 951 963 259 Kč (bez DPH)
Počet mostů: 9 (6 na dálnici, 3 nad dálnicí)
Mimoúrovňové křižovatky: 2
Délka protihlukových stěn: 456 m 

D55 5509 Moravský Písek – Bzenec
Délka úseku: 4 125 m
Zahájení: 2022
Termín dokončení: 12/ 2024
Počet mostů: na dálnici: 1, nad dálnicí: 2; ekodukt: 1
Mimoúrovňové křižovatky: MÚK Bzenec (celková délka větví: 1190 m)
Protihlukové stěny: počet: 3 (celková délka: 1175 m)
Cena stavby dle smlouvy: 1 159 375 680 Kč (bez DPH)