Půjde o stavbu, která bude sloužit pro větší komfort řidičů i obyvatel místní části Příluky. Jedná se tak o další realizaci strategické dopravní stavby ve městě Zlín.

„Jde o investici ve výši okolo 288 milionů korun, jsme rádi, že se nám podařilo na tuto akci získat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a fondy Evropské unie. Povolit takovouto stavbu a získat potřebné zdroje byl ukrutný boj, ale jsem rád, že se nám to nakonec dobře dopadlo,“ uvedl pro Deník Michal Čížek, radní odpovědný za oblast dopravy.

Stavba D49. Ilustrační foto
Na Vánoce 2024 do Fryštáku po dálnici: D49 z Hulína dostala zelenou

Podle něj investoři (Město Zlín, ŘSD, pozn. red.) plánují v místě vybudování přestupního terminálu skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy a zastávky vlaku.

Dále zde vznikne nové silniční napojení, které bude řešit silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať.

Současně budou provedeny opravy navazujících komunikací, vznikne i stavba nové okružní křižovatky a nebudou chybět ani záchytná parkoviště pro automobily i kola P+R a B+R.

Podle mluvčího města Tomáše Melzera u pojmů P+R a B+R se jedná o záchytná parkoviště, která nabízí například takové výhody jako je možnost ponechat zde auto po celý den a přepravit se dále pomocí MHD, vlaku nebo autobusu a neřešit problematiku parkování v centru města.

Také se zde naskýtá příležitost nechat na parkovištích své vozidlo při výletu do přírody nebo možnosti komfortního parkování při zápasech FK Příluky.

Kapacita tohoto parkoviště nebude nijak závratná. Jedná se přibližně o 130 - 140 míst, a to z důvodu vlastnictví pozemků, kterými je město limitováno. Současně se zde promítají i zájmy jiných subjektů.

Obchvat Otrokovic. Ilustrační foto
Patnáct let čekání na zprovoznění kompletního obchvatu Otrokovic je u konce

Stávající most bude po dokončení nového přemostění odstraněn a nahrazen novou lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS.

„V neposlední řadě dojde k propojení páteřní cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ připomněl Michal Čížek. „Podařilo se najít kompromis tak, aby mohla vzniknout jedinečná kombinace dopravního uzlu,“ ocenil kompatibilitu místa radní Michal Čížek.

Podle něj se na jaře začne nejdříve s výstavbou nového mostu a navazující okružní křižovatky a jejím napojením na komunikace, které vedou jak do průmyslové zóny, tak do Lužkovic a Zlína.

Město vyšlo vstříc také požadavkům KMČ Příluky kdy po vybudování dopravní stavby by se mělo začít stavět na tomto místě i multifunkční hřiště.

„Jedná se o nejnákladnější dopravní stavbu města Zlína od roku 1990. Jsem velmi rád, že se nám daří realizovat velké dopravní stavby, které jsou ve Zlíně potřeba. Pracuje se i na dalších dopravních projektech, jako jsou pravobřežní komunikace nebo narovnání křižovatky na Březnické ulici. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat Odboru dopravy magistrátu města Zlína za jejich výbornou práci,“ uvedl primátor Zlína, Jiří Korec.