Míchači a distributoři jedovaté směsi zlínské větve mají totiž na svědomí nejméně 38 lidských životů. Jelikož rozsudky nejsou pravomocné a lihové aféry se řeší dál, jedno je jasné: kauza zdaleka nekončí.

Jak se bude případ dál vyvíjet, je potřeba utnout další chapadla metanolové chobotnici?

Trestní řízení s ostatními obviněnými běží již dlouhé měsíce po celém území republiky. První odsouzení byli v Karviné, začal již také proces v Hodoníně, Příbrami i jinde.

A co se týká zlínské hlavní větve?

Čekáme na doručení písemného vyhotovení rozsudku, předpokládám, že všechny procesní strany zváží možnost opravného prostředku.

Bude probíhat hlavní líčení s obviněnými v ostravské větvi u zlínského krajského soudu?

Ostravská větev má sedm obviněných ze severní Moravy, částečně Moravskoslezského kraje a částečně z Olomouckého. Státní zastupitelství se vypořádalo s příslušností soudu tím, že podalo obžalobu ke zdejšímu krajskému soudu, a další procesní postup je proto na tomto krajském soudě.

Momentálně předpokládám, že i tento soud bude zde, pokud nerozhodne zdejší krajský soud, respektive Vrchní soud v Olomouci o něčem jiném, což se nedá vyloučit.

Připravujete se i na možnost, že budete na straně žalobce, pokud bude souzena ostravská větev ve Zlíně?

Připravuji se na tuto možnost a počítám s ní. Nicméně předpokládám, že s touto částí hlavního líčení mi pomůže i kolega Zemek, který byl součástí mého týmu. Vraťme se ale k hlavní větvi, té zlínské. Co se týká náhrad poškozeným, zdravotním pojišťovnám i nemocnicím, proběhne ještě civilní soud s obžalovanými?

Zrovna tato část výroku rozsudku byla velmi rozsáhlá a podrobná, proto bych se rád seznámil nejprve s písemnou formou rozsudku. Z toho, co bylo řečeno, plyne, že už trestní soud přiznal značnou část finančních náhrad v řádu desítek milionů, nicméně o další části bude rozhodovat civilní soud.

Co bude s odsouzenými ve zlínské větvi, nebudou prodlužovat pravomocnost rozsudku nekonečnými odvoláními?

To asi neřekne nikdo přesně, předpokládám, že spisový materiál bude na odvolacím soudě během několika málo týdnů a v řádu několika málo měsíců odvolací soud rozhodne.

Co říkáte na tvrzení hlavního obviněného Rudolfa Fiana, který si společně s Tomášem Křepelou od soudu odnesli nejvyšší trest? Tvrdil, že jste jeho výpověď zmanipuloval. Jednalo se o jeho první výpovědi, kdy se měl k míchání jedovaté směsi přiznat. Prý jste ho k nim donutil.

Nepřekvapilo mě to, protože jsme už věděli od konce přípravného řízení, že zde funguje koordinovaná obhajoba mezi některými obviněnými. A součástí této taktiky je i zpochybnění pravdivosti několika výpovědí Fiana, v nichž se doznával. Byla to taktika obhajoby, nicméně chci ocenit, že i samotný obhájce Rudolfa Fiana ve své závěrečné řeči na tuto poněkud podpásovou strategii obhajoby nakonec nepřistoupil.

Co se týká samotného procesu s hlavními aktéry metanolové kauzy, jeho průběh byl rychlý, vlastně byl o polovinu kratší, než byl původně plánován.

Jednalo se o asi dvacet celých jednacích dnů, což je relativně dlouhá doba, která postačovala k řádnému projednání věci. Chci říci, že kromě profesionality soudu, která se projevila i v rychlosti řízení, rozhodla i spolupráce procesních stran. Ta spočívala v tom, že strany souhlasily se čtením řady svědeckých výpovědí a s tím, že nemusely být čteny všechny listinné důkazy, ale naopak mohly být jen konstatovány. To přispělo k podstatnému urychlení řízení.

Na začátku tohoto roku jste prozradil, jak jste se svým týmem připravoval obžalobu… Kolik jste tomu věnoval času a úsilí?

Ano, bylo to náročné, ovšem nejvíce času jsme kauze věnovali v prvních týdnech po jejím vypuknutí v září a ještě v říjnu roku 2012. Bylo to hektické a velmi stresující období, pracovali jsme mnoho hodin denně tzv. přesčas, o víkendech i v noci.

Osobně mě to stálo spoustu sil, hlavně duševních, ale i fyzických, ale to asi zná každý státní zástupce u rozsáhlejší věci. Tady to bylo ještě specifické tím, že má práce spočívala i v koordinaci činnosti desítek osob, kromě policistů a znalců i celého týmu státních zástupců, což s sebou neslo samozřejmě i například nutnost řešení řady kontroverzních situací a často to přineslo i různé emocionální situace. (Úsměv.)

Můžu poukázat například na náš právní názor, který jsme od počátku měli a který se týkal právní kvalifikace jednání pachatelů jako trestného činu obecného ohrožení a který jako razantní a možná odvážný právní názor nebyl určitě přijímán jednoznačně.

Celá kauza byla a je od počátku jejího vypuknutí pod drobnohledem a pod velkým tlakem ze strany médií. Co říkáte na zájem novinářů?

Mám, myslím, celkem bohaté zkušenosti s prací s médii, nicméně tato věc byla absolutně výjimečná, co se týká pozornosti novinářů i v požadavcích, které měli. Obecně ale musím média pochválit, až na „drobné komunikační šumy", které ale u tak rozsáhlé věci jsou očekávatelné. Jsem rád, že novináři přistoupili k věci velmi korektně a věcně a bez snahy po získání laciných senzací.

Mnoho lidí si myslí, že za metanolovou kauzou stojí známý lihový boss Radek Březina, se kterým právě za daňové úniky při prodeji lihu probíhá hlavní líčení u olomouckého krajského soudu.

Jak je známo, jedná se o dvě odlišné kauzy, nicméně opět je zřejmé, že bez existence obřího trhu s nelegálním alkoholem, byť zpravidla zdravotně nezávadným, na kterém se měl podílet právě Březina a spol., by tady nemohly být podmínky pro vypuknutí metanolové kauzy. Lze ovšem souhlasit s názorem, že metanolová kauza a otravy konzumentů byly v rozporu se zájmy představitelů tzv. „lihové mafie". Primárně osoba Radka Březiny v této kauze nefiguruje.

Myslíte si, že se dá úplně a navždy zamezit pančování a šíření levného alkoholu?

Toto je zrovna otázka nejen pro orgány činné v trestním řízení, protože ty řeší následky, ale je i pro orgány Celní správy a obecně státní zdravotnické správy. Nicméně i výsledek trestního řízení v metanolové kauze má působit jako generální prevence. To znamená odrazení pachatelů další obdobné trestné činnosti, ať už by se jednalo o pančování metanolem nebo jinou látkou, nebo i o pančování jiných předmětů a potravin, například léků.

Co vám osobně proces a celá kauza dal, jsou to nové profesní zkušenosti nebo nové pracovní poznatky?

Myslím, že jsem již měl zkušenosti s některými velkými věcmi, nicméně obdobná kauza je určitě obrovskou zkušeností pro každého trestního právníka. Naučila mě pracovat týmově a pod velkým tlakem.

Co jste prožíval po vynesení rozsudku nad aktéry hlavní větve metanolové kauzy?

Prožíval jsem opatrnou spokojenost