Samci roháče dosahují velikosti až pětasedmdesát milimetrů. „Výrazná kusadla samců neslouží k lovu, jak by se mohlo zdát, ale k soubojům o samici. K těm dochází na kmenech, kde následně dochází i k páření," zmínil Bohumil Jagoš ze Správy chráněnné krajinné oblasti.

Roháč obecný je ohrožený nevhodným lesním hospodařením s plošným mýcením a odstraňováním mrtvé dřevní hmoty, ale také přeměnou na smrkové monokultury.

V Bílých Karpatech se vyskytují i myrmekofilní druhy motýlů modrásek bahenní a modrásek očkovaný. Jejich vývoj je vázaný na mravence, v jejichž hnízdech probíhá část jejich životního cyklu. „Bez této fáze nedokážou přežít. Tato křehká rovnováha je v dnešní době narušována zejména nevhodnou péčí o louky s výskytem těchto modrásků," uvedl Jagoš.

Plachá a nejedovatá užovka 

Největším hadem v České republice je užovka stromová, ale když ji lidé potkají, není podle Jagoše důvod k obavám. „Je velmi plachá a nejedovatá. V České republice se vyskytuje velmi vzácně. Uvádějí se tři silné populace, z nichž ta bělokarpatská je zřejmě největší," poznamenal odborník.

Na tamních loukách s vysokou a hustou vegetací se vyskytuje i kobylka zavalitá. „Kromě Bílých Karpat žije v České republice jen velmi sporadicky," doplnil Jagoš.