Expozici, která měla být původně přístupná jen v sobotu a neděli, proto organizátoři nechají otevřenou až do středy 1. července. Lidé si ji mohou prohlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu Jablůnka vždy od 10 do 17 hodin.

Pořadatelům výstavy se podařilo nashromáždit množství fotografií, výtvarné, literární a rukodělné práce dětí z místní mateřské a základní školy a obyvatel Jablůnky. „Vznikla pestrá expozice, kterou si prohlédlo jen během víkendu na dvě stě návštěvníků," řekl za organizátory Luděk Drlík.

Velký zájem mezi pamětníky byl o historické a současné fotografie zachycující rozvoj vesnice Jablůnka od konce 19. století po začátek 21. století. V návštěvní knize zanechali příchozí řadu pochvalných vzkazů autorům vystavených exponátů i organizátorům.