Vznik seniorské složky Beskydu se datuje roku 2005. Tehdy totiž soubor oslavoval 60. výročí. Právě ku příležitosti významného jubilea napadla dřívější členy souboru myšlenka, že ještě nejsou tak staří a paměť mají také dobrou, že by mohli nacvičit pásma a vystoupit s nimi při výročí.

„Začali jsme se scházet tři měsíce před a nazkoušeli dvě pásma. Moc se nám to zalíbilo, zjistili jsme, že k folkloru stále tíhneme,“ přiblížila podrobnosti vedoucí souboru Lenka Kantorová. Senioři se řídili heslem: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“.

Tanečníci převážně ze Zubří a okolí o věkovém průměru kolem čtyřiceti let se od té doby začali pravidelně scházet nejprve jednou za čtrnáct dní. To ale prý nestačilo. Nyní se scházejí každý čtvrtek. Nejstarší člen má 52 let, nejmladší dokonce 30. Mezi nimi vystupuje i Jirka Ondřej, jenž je držitelem titulu „Nositel lidových tradic“. „Ocenění má za výrobu březových metel, kterými je mimochodem Zubří proslavené,“ prozradila vedoucí.

Gró repertoáru tvoří podle slov Kantorové tance Zuberska a Rožnovska. Zpěvné pásma a starodávné valašské tance předváděné ve slavnostních krojích. Soubor tančí pásma, které vytvořil choreograf a dlouholetý tanečník Josef Mikulenka.

Pravidelně jezdí Stará garda vystupovat na slavnosti do měst a vesnic po celé Moravě a Česku. „Nedávno jsme byli například v Petrově na Slovácku na festivalu starších a pokročilých,“ řekla s úsměvem vedoucí s tím, že se tam představili jako nejmladší vystupující.

Občas doprovází seniorská složka i základní soubor Beskyd, prý ale jen výjimečně, spíše vystupují pro radost a zábavu sólo. Ve Velkém Týnci u Olomouce například kosili trávu na tamním Sečení lúk. „Byl to úlet,“ zhodnotila se smíchem tehdejší akci vedoucí.

Soubor pořádá také řadu soukromých akcí. „Chystáme se na zabíjačku. Vymysleli to naši kluci,“ prozradila Kantorová.

Na podzim se může těšit na jejich vystoupení v Zubří také široká veřejnost.

Do zahraničních vystoupení se soubor nepouští. „Už jsme ve věku, že se nám nechce na čtrnáctidenní zájezdy. Stačí nám třídenní, prodloužený víkend. Navíc máme rodiny,“ zamyslela se.

Raritou je, že společně se souborem vystupuje i původní cimbálovka Drahy Klimkové s cimbalistkou Evou Gazdíkovou a manžely Konrádovými. „Přestože hrají v různých souborech, na mateřský soubor si udělají čas,“ poděkovala vedoucí.